List of active policies

Name Type User consent
Klauzula informacyjna Site policy Authenticated users

Summary

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Full policy

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (…) („Rozporządzenie Ogólne”) Uniwersytet Jagielloński informuje, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków.

  2. W Uniwersytecie został powołany Inspektor ochrony danych, ul. Gołębia 24 pok.31, adres e-mail: iod@uj.edu.pl, tel. (12) 663 12 25.

  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu korzystania z materiałów i kursów na podstawie zgody.

  4. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek jest warunkiem uzyskania dostępu do platformy zdalnego nauczania „Uniwersytet Jagielloński bez Granic”. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak dostępu do platformy.

  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu usunięcia konta użytkownika.

  6. Posiada Pani/Pan prawo do: dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania na zasadach i warunkach określonych w Rozporządzeniu Ogólnym.

  7. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych można przesłać e-mailem na adres: czn@uj.edu.pl.

  8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Ogólnego.

-------------------