• Temat 1: Wprowadzenie do platform zdalnego nauczania UJ

    Platformy zdalnego nauczania to strony internetowe, na których znajdują się materiały edukacyjne oraz narzędzia do wspomagania procesu dydaktycznego. Uniwersytet Jagielloński posiada kilka takich platform. Przeznaczone są one do różnych celów i mają różne grupy odbiorców.

Temat 2: Struktura kursu