XII. Kariera przypadku

W dotychczasowych sekcjach tego rozdziału opisaliśmy proces matematyzacji prawdopodobieństwa i kształtowania jego podstawowych pojęć. Matematyka jest nauką żywą i proces ten trwa, a jego cechą charakterystyczną jest rosnąca ogólność i coraz szersza klasa zjawisk, które dają się analizować za pomocą środków probabilistycznych.

Obecnie zwrócimy uwagę na drugą dziedzinę matematyki, w której prawdopodobieństwo odgrywa istotną rolę, a mianowicie na statystykę matematyczną. Oto kilka charakterystycznych problemów, jakie statystyka matematyczna podejmuje:
a) Jak na podstawie danych o połowach ryb ocenić liczebność ich populacji i ustalić optymalne plany połowów?
b) W jakim stopniu czynniki genetyczne wpływają na inteligencję człowieka?
c) Jak zbierać i analizować dane o stanie zdrowia ludności?
d) Jakie są charakterystyczne cechy rozwoju populacji komórek rakowych w organizmie?