PODSTAWY EDYTORÓW TEKSTU - OBSZERNY PODRĘCZNIK

 

Krótki opis podręcznika

W niniejszym podręczniku opisane zostały podstawy obsługi procesorów (rozbudowanych edytorów) tekstu na przykładzie programu Microsoft Office Word 2007.


Pierwszy rozdział zawiera wyjaśnienie podstawowej terminologii (co to jest według różnych źródeł edycja, korekta, redakcja). Ponadto w rozdziale tym wyjaśniono, co to jest formatowanie tekstu, a także zamieszczono krótki opis popularnych procesorów (edytorów) tekstowych.

Kolejny rozdział zawiera informacje o podstawowych sposobach wprowadzania, edycji i formatowania tekstu. Przedstawiono tam m.in. formatowanie akapitów, wykorzystanie tabulatorów, listy punktowane i numerowane.

Trzeci rozdział poświęcony jest tabelom.

Rozdział czwarty zawiera informacje o umieszczaniu obrazów z plików (np. zdjęć) i innych elementów graficznych w dokumentach tekstowych.

Rozdział piąty dotyczy ustawień strony (m.in. nagłówka i stopki) oraz drukowania.

Tematyka wielu przykładów nawiązuje do działalności szkoły.

Oprócz opisów i rysunków podręcznik zawiera poradniki filmowe, propozycje zadań i odnośniki do plików wykorzystywanych w zadaniach.

Krótki opis podręcznika