PODSTAWY EDYTORÓW TEKSTU - OBSZERNY PODRĘCZNIK

 

Cele kursu

Kurs Podstawy edytorów tekstu ma za zadanie przygotowanie uczestników do posługiwania się programami typu procesor tekstu (rozbudowany edytor tekstu) w zakresie przedstawionym poniżej.


Program kursu obejmuje:

  • wpisywanie i modyfikowanie tekstu,
  • formatowanie tekstu,
  • umieszczanie i formatowanie tabel w dokumentach tekstowych,
  • umieszczanie grafiki, obrazów z plików,
  • umieszczanie pól tekstowych,
  • definiowanie ustawień strony i drukowanie.


Uczestnik, aktywnie korzystający z kursu, będzie w stanie wykorzystać edytor tekstowy Microsoft Office Word 2007 do tworzenia poprawnie sformatowanych i atrakcyjnych graficznie dokumentów tekstowych.

Cele kursu