PODSTAWY EDYTORÓW TEKSTU - OBSZERNY PODRĘCZNIK

 

Nowy dokument

Przy pomocy edytorów (procesorów) tekstu tworzone są dokumenty tekstowe. Dokument tekstowy zapisywany jest w pliku, na ogół na dysku twardym. Różne programy do edycji tekstu stosują różne formaty (sposoby) zapisu dokumentu w pliku. Format zapisu pliku można rozpoznać po rozszerzeniu nazwy.

  • Microsoft Office Word 2007 może tworzyć pliki z rozszerzeniem .doc (taki plik zapisany jest w formacie zgodnym z wersją 2003) lub .docx (jest to nowy format zapisu dokumentów Word 2007 w pliku).
  • Program Microsoft Office Word 2003 tworzy pliki z rozszerzeniem .doc.
  • Standardowo program OpenOffice.org Writer tworzy pliki z rozszerzeniem .odt.

Po uruchomieniu edytora tekstowego pojawia się pusta strona ekranowa nowego dokumentu. Dokument ten nie ma jeszcze nazwy i nie jest zapisany w żadnym pliku.

W dowolnym momencie pracy z edytorem tekstowym można zażądać utworzenia nowego dokumentu. Można to zrobić, klikając w przycisk pakietu Office i wybierając polecenie Nowy. Pojawi się wówczas okno dialogowe Nowy dokument, w którym można wybrać szablon (pewien wzorzec) nowego dokumentu. Tutaj na razie proponujemy skorzystanie z przycisku Pusty dokument.

Innym sposobem utworzenia nowego dokumentu jest wciśnięcie kombinacji klawiszy Ctrl + N. Nowy pusty dokument pojawi się w nowym oknie, tym razem nie wyświetli się okno dialogowe, umożliwiające wybór szablonu.

Poniższy film prezentuje tworzenie nowego dokumentu.
Nowy dokument