PODSTAWY EDYTORÓW TEKSTU - OBSZERNY PODRĘCZNIK

 

Zaznaczanie tekstu, podstawowe operacje na zaznaczonym tekście

Wiele operacji wykonywanych w edytorach tekstu dotyczy nie pojedynczych znaków, ale większych fragmentów tekstu. Na przykład można skopiować lub przesunąć fragment tekstu z jednego miejsca w drugie. Aby wykonać taką operację, należy najpierw zaznaczyć odpowiedni fragment. Zaznaczony fragment wyświetlany jest na wyróżniającym się tle.

Fragmenty tekstu można zaznaczać myszką lub przy pomocy klawiatury.

Zaznaczanie myszką:

 • Należy kliknąć lewym klawiszem na początku fragmentu, który ma być zaznaczony.
 • Nie puszczając klawisza, należy przesunąć (przeciągnąć) wskaźnik myszy na koniec fragmentu.
 • Po zaznaczeniu można puścić lewy klawisz myszy i sprawdzić, czy zaznaczony jest właściwy fragment.

 

Zaznaczanie przy pomocy klawiatury:

 • Należy ustawić kursor na początku fragmentu, który ma być zaznaczony.
 • Wcisnąć klawisz Shift (przy zaznaczaniu klawisz ten ma być cały czas wciśnięty!).
 • Potem trzeba przemieścić kursor na koniec fragmentu, np. za pomocą klawiszy strzałek, można też kliknąć lewym przyciskiem myszy.
 • Po zaznaczeniu można puścić klawisz Shift i sprawdzić, czy zaznaczony jest właściwy fragment.


Podstawowe operacje wykonywane na zaznaczonym fragmencie tekstu to:

 • Usuwanie:
 • należy zaznaczyć odpowiedni fragment,
 • wcisnąć klawisz Delete.
 • Kopiowanie:
 • należy zaznaczyć odpowiedni fragment,
 • wcisnąć Ctrl + C — fragment zostanie skopiowany do schowka,
 • ustawić kursor w innym miejscu tekstu (w miejscu docelowym),
 • wcisnąć Ctrl + V — tekst ze schowka zostanie wklejony w tym miejscu dokumentu.
 • Przenoszenie:
 • należy zaznaczyć odpowiedni fragment,
 • wcisnąć Ctrl + X — fragment zostanie wycięty i przeniesiony do schowka,
 • ustawić kursor w innym miejscu tekstu (w miejscu docelowym),
 • wcisnąć Ctrl + V— tekst ze schowka zostanie wklejony w tym miejscu dokumentu.


Zamiast używać kombinacji klawiszy Ctrl + C , można wybrać przycisk Kopiuj w grupie przycisków Schowek na karcie Narzędzia główne.
Zamiast Ctrl + V można wybrać Narzędzia główne >> Schowek >> Wklej.
Zamiast Ctrl + X można wybrać Narzędzia główne >> Schowek >> Wytnij.

Odpowiednie przyciski Kopiuj, Wytnij i Wklej są również dostępne w menu podręcznym (dostępnym po kliknięciu prawym przyciskiem myszki).

Skopiowany (lub wycięty) tekst trafia do specjalnego miejsca zwanego schowkiem. Można go następnie wkleić ze schowka w dowolne miejsce dokumentu. Schowek umożliwia również przenoszenie tekstu (i innych obiektów, np. fragmentów rysunku) z jednego programu do drugiego. Można na przykład skopiować część arkusza kalkulacyjnego do dokumentu tekstowego.

W poniższym aplecie wykonaj operację kopiowania tekstu.
Pobierz plik, korzystając z poniższego łącza. Skopiuj i poprzestawiaj akapity zgodnie z podanymi w pliku wskazówkami.


zadanie8.doc Należy skopiować i poprzestawiać akapity zgodnie z podanymi w pliku wskazówkami.

 

Zaznaczanie tekstu, podstawowe operacje na zaznaczonym tekście