PODSTAWY EDYTORÓW TEKSTU - OBSZERNY PODRĘCZNIK

 

Zapis dokumentu na dysku

W trakcie edycji dokument znajduje się w pamięci operacyjnej komputera. Taki sposób pracy jest charakterystyczny dla wszystkich programów komputerowych, również dla Microsoft Word. Pamięć operacyjna komputera jest ulotna, po wyłączeniu komputera jej zawartość znika. Nagłe wyłączenie komputera lub awaria może spowodować utratę wyników pracy z programem. Dobrym nawykiem jest więc zapisywanie dokumentu co jakiś czas w pliku na dysku twardym. Oczywiście przed zakończeniem pracy z procesorem (edytorem) tekstu zawsze należy wykonać zapis. Większość edytorów, w tym edytor Microsoft Office Word 2007, wykonuje automatyczny zapis co pewien czas. Zostanie to omówione w kolejnym rozdziale.

Zapisanie pliku (nie automatyczne) następuje po kliknięciu Zapisz na pasku narzędziowym Szybki dostęp lub po kliknięciu w Przycisk pakietu Office i następnie w Zapisz. Można też przycisnąć kombinację klawiszy Ctrl + S.

Przy pierwszym zapisie wyświetlone zostanie okno dialogowe Zapisz jako, w którym należy wybrać folder docelowy oraz wpisać nazwę pliku. Rozszerzenie nazwy zostanie dodane automatycznie. Program Microsoft Office Word 2007 standardowo proponuje rozszerzenie .docx dla nazw plików. Jeśli dokument ma być zapisany tak, żeby umożliwić odczyt w poprzednich wersjach programu Microsoft Office Word, należy wybrać na liście rozwijalnej Zapisz jako typ: Dokument programu Word 97-2003 (*.doc). Wówczas plik zostanie zapisany w starszym formacie i rozszerzenie nazwy będzie .doc.

Po pierwszym zapisie edytor tekstu będzie już pamiętał nazwę i położenie pliku na dysku. Przy kolejnych zapisach okno Zapisz jako już się nie pojawi.

Uwaga! Okno Zapisz jako można otworzyć w dowolnym momencie, służy do tego przycisk Zapisz jako widoczny po kliknięciu Przycisku pakietu Office. Okno umożliwia zapisanie dokumentu w innym pliku (pod inną nazwą) niż dotychczasowy. Nowy plik może być umieszczony w innym katalogu. Należy pamiętać, że po wykonaniu operacji Zapisz jako, edytowany będzie plik z nową nazwą, położony w nowym miejscu. Jednak stary plik nie jest kasowany i można go normalnie otworzyć w oknie edytora.

Okno dialogowe Zapisz jako
Okno dialogowe Zapisz jako
Utwórz nowy dokument. Do dokumentu wpisz adres według wzoru:
Jan Kowalski
ul. Zielona 12/3
30-421 Kraków
tel.: (012) 345-65-09

Plik należy zapisać z nazwą Adres Jana Kowalskiego.docx w swoim katalogu Dokumenty.

Uwaga!
W trakcie pisania edytor może dokonywać automatycznej korekty. Na przykład w powyższym tekście, po wpisaniu ul. edytor zamieni tekst na Ul., czyli zamieni małą literę u na duże U. Podobnie będzie ze skrótem tel. Automatyczną korektę można wycofać (podobnie jak inne zmiany w edytorze) wciskając klawisze Ctrl + Z lub przycisk Cofnij na pasku Szybki dostęp.

Rozwiązanie zadania można zobaczyć na poniższym filmie.

Pobierz plik, korzystając z poniższego łącza. Plik ma nazwę zadanie6.doc. Zapisz plik z nazwą Podziękowanie dla Anny Kowalskiej.docx w swoim katalogu Dokumenty. Zmień w tekście nazwisko Anna Kowalska na Monika Nowak i zapisz plik jako Podziękowanie dla Moniki Nowak.docx.


zadanie6.doc Plik do zadania.Poniższy film prezentuje sposób rozwiązania zadania. 

Zapis dokumentu na dysku