PODSTAWY EDYTORÓW TEKSTU - OBSZERNY PODRĘCZNIK

 

Wstawianie tabeli

Tabelę można szybko wstawić do dokumentu, korzystając z przycisku Tabela w zakładce Wstawianie na wstążce. Komputer umożliwia zakreślenie myszką, ile wierszy i kolumn ma mieć tabela. Poniższa prezentacja przedstawia wstawienie tabeli o trzech kolumnach i sześciu wierszach.Można też skorzystać z przycisku Tabela >> Wstaw tabelę w zakładce Wstawianie. Pojawi się wówczas okno dialogowe, w którym można określić liczbę kolumn i wierszy oraz określić szerokości kolumn.

Wstawianie tabeli


Po wstawieniu tabeli (i zawsze wtedy, gdy w tabeli jest kursor) pojawia się na wstążce nowa grupa zakładek o nazwie Narzędzia tabel. Grupa ta zawiera dwie zakładki: Projektowanie i Układ. Zakładki te zawierają przyciski specyficznych poleceń związanych z edycją i formatowaniem tabel.

Ręczne rysowanie tabel

Microsoft Word 2007 daje ciekawą możliwość ręcznego narysowania tabeli przy pomocy myszki, której wskaźnik zamienia się w narzędzie ekranowe przypominające ołówek.

Przyciski z tym związane znajdują się na zakładce Projektowanie w grupie Narzędzia tabel na wstążce.

Narzędzia do rysowania tabel


Ręczne rysowanie tabel przydaje się zwłaszcza wtedy, gdy tabela ma być bardziej złożona, na przykład ma zawierać komórki o różnej wysokości lub zmiennej liczbie kolumn w wierszach.

Sposób postępowania przy ręcznym rysowaniu tabel jest następujący:

  1. Kliknij w miejscu, w którym ma powstać tabela.
  2. Kliknij w przycisk Rysuj tabelę.
  3. Narysuj prostokąt ograniczający całą tabelę.
  4. Narysuj kolumny i wiersze.
  5. W razie potrzeby można użyć gumki do skasowania źle narysowanego fragmentu.

Ręczne rysowanie tabel ukazuje poniższy poradnik filmowy. 

Wstawianie tabeli