PODSTAWY EDYTORÓW TEKSTU - OBSZERNY PODRĘCZNIK

 

Autoformatowanie tabeli na podstawie stylów

Formatowanie tabeli jest to określanie jej wyglądu: czcionki, koloru tła, sposobu obramowania komórek i całej tabeli, sposobu wyrównania tekstu w pionie i poziomie itd. Najprostszym sposobem określenia wyglądu całej tabeli jest skorzystanie z gotowych stylów dostępnych w programie Microsoft Word 2007.

Po utworzeniu tabeli na wstążce pojawiają się dwie dodatkowe zakładki: Projektowanie i Układ. Na pierwszej z nich znajduje się lista dostępnych stylów.

Style tabeli


Pola wyboru dostępne na tej zakładce mają wpływ na prezentowane style. Na przykład wybranie opcji Kolumny naprzemienne powoduje, że w stylach kolejne kolumny będą formatowane w innych kolorach (naprzemiennie). Jest to widoczne również w ikonach reprezentujących style.

Style z kolumnamki w róznych kolorach


Znaczenie opcji jest objaśniane po wskazaniu na nią myszką. Ilustruje to poniższy rysunek.

Objaśnienie opcji stylu


Kliknięcie w przycisk Więcej powoduje wyświetlenie większej listy dostępnych stylów.

Przycisk Więcej

 

Więcej stylów


Wskazanie stylu myszką powoduje, że utworzona tabela prezentowana jest w formacie zgodnym z odpowiednim stylem, kliknięcie lewym przyciskiem myszki powoduje akceptację stylu.Style można modyfikować. W tym celu należy kliknąć w przycisk Modyfikuj styl tabeli na liście stylów. Pojawi się okno dialogowe umożliwiające zmianę wybranego stylu.

Modyfikowanie stylu


Podobne okno służy do definiowania nowego stylu na podstawie już istniejącego.Utwórz tabelę o następujących cechach: 4 kolumny, 10 wierszy. Wybierz dowolny styl i poeksperymentuj z wyborem elementów formatu, które mają być zastosowane.

Autoformatowanie tabeli na podstawie stylów