PODSTAWY EDYTORÓW TEKSTU - OBSZERNY PODRĘCZNIK

 

Scalanie i dzielenie komórek

Komórki tabeli można łączyć (scalać) w jedną, można też wykonać operację odwrotną, tj. jedną komórkę podzielić na kilka. Poniższy rysunek prezentuje przykładową tabelę z połączonymi i podzielonymi komórkami.

Komórki podzielone i komórki scalone


Scalenie kilku komórek w jedną wymaga wcześniejszego ich zaznaczenia. Do scalenia służy odpowiedni przycisk Scal na zakładce Układ w grupie przycisków Scalanie. Można również skorzystać z menu podręcznego po zaznaczeniu komórek i kliknięciu w zaznaczony obszar prawym przyciskiem myszy. Ilustruje to poniższa prezentacja.
Analogicznie można wykonać operację podzielenia komórki na kilka. W odróżnieniu od scalania nie wymaga to jednak zaznaczania całej komórki, wystarczy jeśli jest w niej kursor.


Zbuduj taką tabelę jak w wyżej przedstawionym przykładzie.

Scalanie i dzielenie komórek