PODSTAWY EDYTORÓW TEKSTU - OBSZERNY PODRĘCZNIK

 

Wstawianie grafiki (obrazu) z pliku

W dokumencie można umieszczać różnego rodzaju obiekty, takie jak rysunki lub zdjęcia (obrazy) zapisane w plikach, obiekty clipart (proste grafiki, filmy), kształty (np. strzałki, prostokąty, elipsy, schematy blokowe), obiekty SmartArt (grafika SmartArt umożliwia łatwe przedstawianie różnych informacji i pomysłów w formie graficznej), wykresy, a nawet dźwięki. W tym rozdziale omówione zostanie wstawianie (kopiowanie do dokumentów) obrazów zapisanych w plikach.

W celu wstawienia obrazu należy umieścić kursor w odpowiednim miejscu i kliknąć w przycisk Obraz w zakładce Wstawianie na wstążce.

Przycisk Wstaw obraz


Pojawi się okno dialogowe Wstawianie obrazu, w którym należy wybrać katalog i plik.

Wstawianie obrazu z pliku


Można kliknąć myszką w ikonę pliku (przedstawiającą jego zawartość) lub wpisać z klawiatury nazwę.

W rezultacie w miejscu, w którym jest kursor, zostaje umieszczona kopia obrazu.

Wstawiony obraz


Uwaga! W pewnych przykładach w tym kursie wykorzystywany jest tekst łaciński rozpoczynający się od słów Lorem Ipsum. Jest to tekst stosowany jako przykładowy wypełniacz w przemyśle poligraficznym. Został on po raz pierwszy użyty w XV wieku przez nieznanego drukarza do wypełnienia tekstem próbnej książki. Lorem Ipsum pochodzi z fragmentów rozprawy „De Finibus Bonorum et Malorum”, czyli „O granicy dobra i zła”, napisanej w 45 p.n.e. przez Cycerona (była to popularna w czasach renesansu rozprawa na temat etyki). W późniejszych latach powstało wiele wersji tego tekstu (użytego w roli wypełniacza). Jako wypełniacz ewoluował on i zmieniał się, czasem przez przypadek, czasem specjalnie, np. wprowadzano humorystyczne wstawki. Obecnie różne wersje tego tekstu mogą być uzyskane z wielu stron WWW, zawierających jego generator.

Uwaga! Wpisanie samych słów "Lorem Ipsum" do wyszukiwarki (np. Google) przynosi bardzo wiele stron często będących dopiero w trakcie tworzenia. Bierze się to stąd, że administratorzy zazwyczaj używają tego tekstu jako wypełniacza stron jeszcze niegotowych.

Lorem Ipsum jest często stosowany tam, gdzie liczy się układ tekstu, jego sformatowanie lub inne elementy występujące razem z tekstem, natomiast sam tekst nie jest istotny. Dzięki temu, że Lorem Ipsum zawiera dużo różnych zdań, słów i akapitów, wygląda lepiej od zwykłego: „tekst, tekst, tekst”.Skopiuj poniższy plik. Plik zawiera zdjęcie róży. Wstaw to zdjęcie do nowego dokumentu tekstowego. Następnie zmień to zdjęcie na przykład w edytorze Paint i zapisz zmiany w pliku. Sprawdź, czy dokument zawiera aktualną wersję zdjęcia (nie powinien, gdyż w dokumencie jest kopia!).


Plik do pobrania. Zdjęcie róży.


 

Wstawianie grafiki (obrazu) z pliku