PODSTAWY EDYTORÓW TEKSTU - OBSZERNY PODRĘCZNIK

 

Formatowanie grafiki

Po wstawieniu do dokumentu obraz można formatować. Służą do tego przyciski na karcie Formatowanie w Narzędziach obrazów (karta widoczna jest po kliknięciu we wstawiony obraz).

Dopasowywanie


Przyciski z grupy Dopasowywanie umożliwiają zmianę jasności, kontrastu, a nawet zmianę obrazu na monochromatyczny w wybranym odcieniu (przycisk Koloruj ponownie).

Zmiana kolorów obrazu


Przycisk Zmień obraz umożliwia zamianę obrazu na inny. Resetuj obrazy powoduje powrót do pierwotnych ustawień.

W przypadku, gdy do dokumentu wstawiony został obraz o bardzo wysokiej jakości, na przykład zdjęcie z cyfrowego aparatu fotograficznego, przydaje się opcja Kompresuj obrazy. Obraz wysokiej jakości może zajmować sporo miejsca na dysku, może być nawet wielokrotnie większy od samego pliku z tekstem. Często bardzo wysoka jakość obrazu nie jest w dokumencie potrzebna, jest on i tak zmniejszony (przeskalowany), a wiele jego szczegółów byłoby widocznych dopiero przy wydruku o wielkości, na przykład, plakatu. Stąd w Microsoft Word 2007 jest możliwość skompresowania obrazu, czyli zmienienia go tak, by zajmował mniej miejsca na dysku. Kompresja jest stratna, to znaczy obraz minimalnie traci na jakości, ale praktycznie nie jest to zauważalne na ekranie. W zależności od przeznaczenia dokumentu obraz można skompresować bardziej lub mniej.

Kompresja obrazu


W grupie przycisków Rozmiar znajdują się narzędzia do przycinania i zmiany rozmiarów.

Rozmiar


W grupie przycisków Rozmieszczanie znajdują się już omówione przyciski do zmiany położenia i zawijania tekstu wokół obrazu oraz przyciski do obracania obrazu i jego wyrównania na stronie. Wyrównywanie obrazów ułatwia specjalna siatka, którą można włączyć (przycisk Wyrównaj >> Wyświetl linie siatki).

Siatka


Gęstość siatki można definiować samemu (Wyrównaj >> Ustawienia siatki).

Ustawienia siatki


Proszę zwrócić uwagę na to, że obraz można przemieszczać w dowolne miejsce (ewentualnie z pomocą siatki), tylko jeśli Zawijanie tekstu NIE jest ustawione na Równo z tekstem.

Przycisk Wyrównaj daje ponadto możliwości różnego umieszczenia (wyrównania) obrazu na stronie. Można go również użyć w przypadku zaznaczenia wielu obrazów i wyrównywania ich razem. Wówczas na przykład wybranie Wyrównaj do lewej spowoduje wyrównanie wszystkich zaznaczonych obiektów do lewej krawędzi tego obiektu, który jest wysunięty najbardziej w lewo. Podobnie jest z innymi krawędziami. Przedstawiono to na poniższej prezentacji.
Przycisk Grupuj razem daje możliwość połączenia kilku (lub nawet większej liczby) obiektów w grupę, którą można potem traktować jak jeden obiekt i na przykład razem przemieszczać. Ten przycisk jest jednak aktywny tylko dla wybranych obiektów (tzw. kształtów).

Ważne przyciski znajdują się w grupie Style obrazów. Oprócz całej gamy gotowych stylów można tu samemu wybrać kształt, kolor i styl obramowania.

Kształty obrazów


Można również określić dodatkowe efekty, np. cień, poświatę lub opcje trójwymiarowe (3-W).

Efekty

Zaprojektuj dowolne zaproszenie zawierające grafikę. Może to być na przykład zaproszenie przyjaciół szkoły na uroczystą akademię. Jako grafikę można wykorzystać zdjęcie róży z poprzednich zadań.

Formatowanie grafiki