PODSTAWY EDYTORÓW TEKSTU - OBSZERNY PODRĘCZNIK

 

Znaki przestankowe, odstępy

Podczas wprowadzania tekstu warto stosować następujące zasady, odnoszące się do znaków przestankowych, odstępów, nawiasów:

  • Poszczególne wyrazy należy oddzielać od siebie pojedynczymi spacjami (odstępami).
  • PRZED znakami przestankowymi (przecinkiem, kropką) NIE należy stawiać spacji, ale koniecznie należy ją umieścić po nich.
  • Przed nawiasem otwierającym należy umieścić spację, ale za nim na ogół już nie. Dopuszcza się w pewnych przypadkach odstępy po nawiasie otwierającym (dla zwiększenia przejrzystości i wyróżnienia).
  • Odwrotnie jest w przypadku nawiasów zamykających: przed nimi nie daje się spacji, natomiast po nich spacja powinna być (chyba że po nawiasie zamykającym jest kropka lub przecinek, wtedy spacji się nie daje).

Poniższe teksty NIE są poprawnie wprowadzone:
Tu jest koniec zdania .A tu jest początek następnego zdania.
Tu jest koniec zdania . A tu jest początek następnego zdania.

Jakie błędy popełniono?

Powinno być tak:
Tu jest koniec zdania. A tu jest początek następnego zdania.

Podobna zasada obowiązuje w przypadku przecinka.

Poniższe teksty NIE są poprawnie wprowadzone:

To jest zdanie ,w którym jest źle umieszczony przecinek.

To jest zdanie , w którym jest źle umieszczony przecinek.

Jakie błędy popełniono?

Powinno być tak:

To jest zdanie, w którym jest dobrze umieszczony przecinek.

Poniżej są przykłady ilustrujące sposób wpisywania nawiasów.

Te(nawiasy)są źle wpisane.

Te( nawiasy ) są źle wpisane.

Te (nawiasy) są dobrze wpisane.

Ale proszę też porównać:

Te (nawiasy) , które widzimy w tym zdaniu, są dobrze wpisane, ale przecinek jest źle postawiony.

Te (nawiasy), które widzimy w tym zdaniu, są dobrze wpisane.Poniższy aplet umożliwia przećwiczenie poprawnego wpisywania znaków przestankowych.Pobierz plik, korzystając z poniższego łącza. Dokument zawiera dwa teksty: jeden jest napisany poprawnie, drugi zawiera błędy. Błędy należy odnaleźć i poprawić.


zadanie4.doc Dokument zawiera dwa teksty: jeden jest napisany poprawnie, drugi zawiera błędy. Błędy należy odnaleźć i poprawić.

 

Znaki przestankowe, odstępy