PODSTAWY EDYTORÓW TEKSTU - OBSZERNY PODRĘCZNIK

 

Ręczne formatowanie

Tabelę można sformatować według własnego pomysłu i potrzeby. Każda komórka, wiersz czy kolumna mogą być sformatowane inaczej.

Ręczne formatowanie komórek, części lub całej tabeli można wykonać, korzystając z menu podręcznego dostępnego po kliknięciu prawym przyciskiem myszki, można też wykorzystać kartę Układ na wstążce. Pewne elementy formatowania są dostępne na karcie Projektowanie (obramowanie i cieniowanie, m.in. kolor i grubość obramowania).

Poniższy film prezentuje wyrównanie tekstu w komórkach z wykorzystaniem poleceń z karty Układ.
W celu sformatowania pewnych komórek należy je zaznaczyć myszką, następnie można kliknąć w zaznaczenie prawym przyciskiem. Pojawi się menu podręczne jak na poniższym rysunku.

Formatowanie komórek tabeli


Na ekranie pojawia się mały podręczny pasek narzędzi, zwany minipaskiem, pojawia się też menu podręczne. Minipasek jest pomocny w wykonywaniu czynności dotyczących czcionek, ich stylów i rozmiarów, wyrównania, koloru tekstu, poziomów wcięcia czy punktorów.
Poprzez menu podręczne można ustalać kierunek tekstu,

Kierunek tekstu


decydować o sposobie obramowania i cieniowania komórek.

Obramowanie i cieniowanie


Można definiować kolor i styl linii obramowania każdej z zewnętrznych krawędzi zaznaczonego obszaru oraz krawędzi wewnątrz obszaru. Najpierw należy wybrać odpowiedni kolor i styl, następnie należy kliknąć w odpowiednią krawędź w części okna oznaczonej Podgląd.

Z menu podręcznego można również wybrać polecenie Właściwości tabeli, spowoduje to otwarcie okna dialogowego z zakładkami Tabela, Wiersz, Kolumna, Komórka.

Zakładka Tabela umożliwia precyzyjne określenie rozmiarów tabeli, a także jej położenia względem tekstu.

Właściwości tabeli, zakładka Tabela


Poprzez przycisk Opcje w zakładce Tabela można ustawić marginesy dla zaznaczonych komórek.

Właściwości tabeli, opcje


Z kolei po wybraniu Zawijanie tekstu wokoło aktywny staje się przycisk Pozycjonowanie, który otwiera okno dialogowe, umożliwiające określenie położenia tabeli względem opływającego ją tekstu.

Pozycjonowanie tabeli


W zakładce Wiersz można zdefiniować wysokość wierszy.

Właściwości tabeli, zakładka Wiersz


Można tu również zezwolić na podział wiersza między strony.

Właściwości tabeli, zakładka Kolumna


W zakładce Kolumna można definiować szerokość kolumn.

Własności tabeli, zakładka Komórka


W zakładce Komórka można określić preferowaną szerokość komórki i sposób umieszczenia tekstu w komórce (wyrównanie). Poprzez przycisk Opcje można zdefiniować marginesy oraz zawijanie tekstu. Pole wyboru Dopasuj tekst umożliwia automatyczną zmianę rozmiaru czcionki tak, by tekst wypełniał komórkę (np. przy tekście nie mieszczącym się w granicach komórki czcionka zostanie zmniejszona tak, by tekst się mieścił; działa to w pewnych granicach).Pobierz plik, korzystając z poniższego łącza. W pliku znajduje się tabela wzorzec. Utwórz taką samą tabelę.


tabele1.doc Proszę utworzyć tabelę zgodnie ze wzorcem podanym w pliku.

 

Ręczne formatowanie