PODSTAWY EDYTORÓW TEKSTU - OBSZERNY PODRĘCZNIK

 

Drukowanie

Aktywny dokument (otwarty w edytorze Microsoft Word 2007) może być wydrukowany na domyślną drukarkę z użyciem domyślnych ustawień drukowania. W tym celu należy kliknąć w przycisk Microsoft Office i wybrać Drukuj >> Szybkie drukowanie.

Szybkie drukowanie

Polecenie Drukuj otwiera okno dialogowe, w którym można m.in. zmienić drukarkę, zmienić jej ustawienia i wybrać zakres stron do wydrukowania. Poniższy rysunek przedstawia okno dialogowe, które umożliwia wybór drukarki. Ustawiono drukowanie stron z zakresu od strony drugiej do piątej (2-5).

Drukowanie

Szczegółowe ustawienia drukarki są różne w zależności od drukarki (drukarek), które są dostępne w systemie. Wiąże się to z różnymi możliwościami różnych drukarek oraz z różnymi możliwościami programów sterujących. Takie programy, tzw. sterowniki drukarek, są instalowane w trakcie instalacji drukarki.

Przed wydrukowaniem dokumentu przydatny jest czasem ekranowy podgląd wydruku (przycisk Podgląd wydruku). W trybie podglądu wydruku można określać liczbę stron widocznych jednocześnie na ekranie, można strony powiększać, pomniejszać, można też zażądać wydrukowania. Tu można również zdefiniować na nowo marginesy, orientację papieru (pionowa lub pozioma) i jego rozmiar (np. A4, A5, letter). Wszystkie czynności związane z podglądem wydruku dostępne są poprzez przyciski na zakładce Podgląd wydruku.

Podgląd wydruku


Tryb podglądu wydruku zamykany jest przyciskiem Zamknij podgląd wydruku.

Drukowanie