PODSTAWY EDYTORÓW TEKSTU - OBSZERNY PODRĘCZNIK

 

Definiowanie wcięć akapitu za pomocą myszy

Wcięcia i marginesy bieżącego akapitu lub wszystkich zaznaczonych akapitów można definiować za pomocą myszy.

W tym celu wykorzystywane są ikony na linijce.
Uwaga! Jeśli linijka nie jest widoczna, można ją włączyć, korzystając z grupy opcji Pokazywanie/Ukrywanie na karcie Widok:

Włączenie widoczności linijki

 

Linijka górna umożliwia definiowanie wcięć


Z lewej strony linijki widoczne są dwa małe trójkąty i prostokąt (oznaczone na rysunku). Trójkąt u góry pokazuje lewe wcięcie pierwszego wiersza akapitu bieżącego. Trójkąt u dołu pokazuje lewe wcięcie innych wierszy tego akapitu, czyli omawiane wcześniej wysunięcie.

Ikona po prawej stronie linijki pokazuje prawe wcięcie bieżącego akapitu (wszystkich linii).

Aby ustawić lewe wcięcie pierwszego wiersza bieżącego akapitu (lub wielu zaznaczonych akapitów), należy wskazać myszą górny trójkąt (z lewej strony linijki), następnie nacisnąć i przytrzymać przycisk myszy i przeciągnąć trójkąt do nowego położenia.

Aby ustawić lewe wcięcie całego bieżącego akapitu (lub wielu zaznaczonych akapitów), należy wskazać myszą dolny prostokąt (z lewej strony linijki), następnie nacisnąć i przytrzymać przycisk myszy, po czym przeciągnąć trójkąt do nowego położenia.

Aby ustawić prawe wcięcie całego bieżącego akapitu (lub wielu zaznaczonych akapitów), należy wskazać myszą dolny trójkąt (z prawej strony linijki), następnie nacisnąć i przytrzymać przycisk myszy, po czym przeciągnąć trójkąt do nowego położenia.

Aby zmienić wysunięcie (czyli lewe wcięcie drugiego i kolejnych wierszy akapitu), należy kliknąć lewy dolny trójkąt, a następnie przeciągnąć go w prawą lub lewą stronę.

W prosty sposób można zwiększyć lub zmniejszyć wysunięcie całego akapitu poprzez przyciski Zwiększ wcięcie i Zmniejsz wcięcie w grupie przycisków Akapit na karcie Narzędzia główne.

Przyciski do zmiany wcięcia


Ilustruje to poniższy film.
Definiowanie wcięć akapitu za pomocą myszy