PODSTAWY EDYTORÓW TEKSTU - OBSZERNY PODRĘCZNIK

 

Pola tekstowe

Pole tekstowe jest pewnego rodzaju ramką, która może zawierać w środku tekst, ewentualnie również inne obiekty, takie jak tabele, obrazy czy obiekty clipart. Pole tekstowe może mieć zadany kształt, kolor, pewne dodatkowe efekty (np. cień, efekty "trójwymiarowe"). Pole tekstowe może być umieszczone w dowolnym miejscu strony.

Pole tekstowe można łączyć z innym polem tekstowym, które jest puste. Jeśli pierwsze z pól nie może pomieścić wstawionego tam tekstu, wówczas niemieszczący się tekst jest wyświetlany w drugim polu (i ew. w kolejnych).

Pola tekstowe są bardzo ważnym narzędziem, umożliwiającym tworzenie skomplikowanych dokumentów, w których teksty są łączone z grafiką i umieszczane w różnych miejscach strony.

Wstępny format pola tekstowego można wybrać z listy rozwijalnej, po kliknięciu przycisku Pole tekstowe na zakładce Wstawianie.

Style pól tekstowych


Po wybraniu stylu w dokumencie pojawia się pole tekstowe z przykładowym tekstem sugerującym dalsze działanie (wpisanie tekstu).

Pole tekstowe


Karta narzędzia pól tekstowych zawiera wszystkie narzędzia potrzebne do edycji pola.

W celu przesunięcia pola tekstowego w dowolne miejsce strony należy wskazać krawędź pola tam, gdzie wskaźnik myszki przybiera kształt czterech strzałek (tzn. poza uchwytami) tak, jak na poniższym rysunku.

Przesuwanie pola tekstowego

Wskazanie któregoś z uchwytów umożliwia zmianę rozmiaru pola tekstowego. Podobnie jak w przypadku obrazów i innych obiektów, uchwyty kwadratowe umożliwiają zmianę rozmiaru w jednym kierunku (i tym samym zmianę proporcji boków), uchwyty okrągłe umożliwiają zmianę w dwóch kierunkach, z zachowaniem pierwotnych proporcji pola.

Pole tekstowe można narysować, przeciągając myszką. Służy do tego przycisk Rysuj pole tekstowe.

Przycisk Kierunek tekstu umożliwia wybór kierunku pisania (np. z dołu do góry). W przypadku niestandardowych kierunków pisania dobrze jest wcześniej przygotować tekst w jakimś innym dokumencie, a następnie skopiować do pola tekstowego z użyciem schowka (np. Ctrl + C i potem Ctrl + V).

Pola tekstowe