PODSTAWY EDYTORÓW TEKSTU - OBSZERNY PODRĘCZNIK

 

Listy wielopoziomowe punktowane

Lista wypunktowana i numerowana może mieć kilka poziomów, to znaczy główne punkty mogą mieć podpunkty, te podpunkty mogą mieć swoje podpunkty itd. Różne poziomy mają inne znaki wypunktowania, można je samemu definiować.

Poniżej przedstawione są wielopoziomowe listy punktów.

Lista pierwsza:

 • To jest element listy (punkt).
 • To jest element listy (punkt).
  • To jest podpunkt.
  • To jest podpunkt.
 • To jest element listy (punkt).
  • To jest podpunkt.
  • To jest podpunkt.
   • To jest podpunkt następnego poziomu.
   • To jest podpunkt następnego poziomu.
  • To jest podpunkt.
 • To jest element listy (punkt).


Przykład wykorzystania wielopoziomowej listy wypunktowanej (fragment regulaminu wycieczki szkolnej do teatru):

Lista wielopoziomowa punktowana

Wielopoziomowa lista wypunktowana


Listę wypunktowaną wielopoziomową można utworzyć na kilka sposobów. Jeden z nich to przygotowanie akapitów, utworzenie z nich jednopoziomowej listy wypunktowanej (z wykorzystaniem przycisku Punktory), kliknięcie w wybrany akapit drugiego poziomu (lub zaznaczenie kilku akapitów) i kliknięcie w przycisk Zwiększ wcięcie. Podobnie, klikając dwa lub więcej razy w przycisk Zwiększ wcięcie, można uzyskać punkty drugiego i wyższych poziomów. Poziom punktu można też zmniejszać, klikając w przycisk Zmniejsz wcięcie. Ilustruje to poniższy poradnik filmowy.
Innym sposobem utworzenia wielopoziomowej listy wypunktowanej jest skorzystanie z przycisku Lista wielopoziomowa. Umożliwia on wybranie formatu listy z biblioteki formatów, umożliwia też zdefiniowanie własnej listy wielopoziomowej. Poniższy rysunek przedstawia okno, w którym można zdefiniować własną listę.

Definiowanie własnej listy punktowanej


Wyrównanie dotyczy położenia punktora, natomiast wcięcie tekstu dotyczy drugiej i kolejnych linii tekstu. Po kliknięciu przycisku Więcej okno powiększa się, ukazując dodatkowe ustawienia związane m.in. z zastosowaniem stylów. Style będą omówione w innym rozdziale.Pobierz plik, korzystając z poniższego łącza. W pliku znajduje się tekst wzorcowy oraz taki sam tekst, ale niesformatowany. Należy ten tekst sformatować zgodnie ze wzorcem.


zadanie13.doc W pliku znajduje się tekst wzorcowy oraz taki sam tekst, ale niesformatowany. Należy ten tekst sformatować zgodnie ze wzorcem.
Zmień formatowanie punktów w pliku z poprzedniego zadania. Można eksperymentować z ustawieniami.Napisz własną kilkupoziomową listę wypunktowaną. Mogą to być na przykład zagadnienia (z podzagadnieniami) do dużej kartkówki.

Listy wielopoziomowe punktowane