PODSTAWY EDYTORÓW TEKSTU - OBSZERNY PODRĘCZNIK

 

Listy wielopoziomowe numerowane

Podobnie jak w listy wypunktowane, również listy numerowane mogą być wielopoziomowe. Numeracja punktów w kolejnych poziomach może być niezależna, jak w poniższym przykładzie:

Wielopoziomowa lista numerowana


Numeracja punktów w kolejnych poziomach może być złożona i odzwierciedlać numery poziomów nadrzędnych, np. 2.3.1.

Wielopoziomowa lista rozwijalna
Wielopoziomowa lista numerowana


Listę taką można utworzyć na kilka sposobów. Najprostszym z nich jest przygotowanie akapitów, zaznaczenie ich i kliknięcie w przycisk Lista wielopoziomowa. Można wówczas wybrać jeden z kilku możliwych formatów listy wielopoziomowej numerowanej (lub nawet nienumerowanej) na przykład taki jak powyżej. Następnie należy zaznaczyć punkty kolejnego poziomu i kliknąć w przycisk Zwiększ wcięcie. Przycisk ten powoduje zmianę na wyższy poziom wypunktowania. Zmniejszenie poziomu można uzyskać przyciskiem Zmniejsz wcięcie.
Inną metodą, jest wpisanie akapitów, zaznaczenie ich i kliknięcie przycisku Numerowanie. Następnie należy zwiększać wcięcie w odpowiednich podpunktach. Zostanie użyty ostatnio wykorzystywany styl listy wielopoziomowej.

Poniżej zamieszczono przykład innej listy wielopoziomowej.

Wielopoziomowa lista numerowana


Przycisk Lista wielopoziomowa umożliwia również definiowanie swojego nowego formatu listy. W oknie Definiowanie nowej listy wielopoziomowej można zdefiniować czcionkę, sposób numerowania na każdym poziomie, odstęp (lub znak tabulacji) po znaku numerowania.
Można również zastosować style do list numerowanych, będzie to omawiane w innym rozdziale.Pobierz plik, korzystając z poniższego łącza. Utwórz dwupoziomową listę numerowaną według wskazówek zawartych w pliku.


zadanie15.doc Należy utworzyć dwupoziomową listę numerowaną według wskazówek zawartych w pliku.
W pliku z poprzedniego zadania zmień format tych podpunktów, do których uczeń będzie coś wpisywał: należy zrobić więcej miejsca na wpisy. Możesz to osiągnąć, definiując odstęp przed każdym akapitem (oczywiście możesz zaznaczyć więcej akapitów i definiować odstęp od razu dla wszystkich zaznaczonych).

Listy wielopoziomowe numerowane