PODSTAWY EDYTORÓW TEKSTU - OBSZERNY PODRĘCZNIK

 

Zastosowanie tabel z niewidocznymi krawędziami

Czasami w dokumencie tworzone są tabele, których krawędzie nie są widoczne. Tabele takie służą do odpowiedniego rozmieszczenia pewnych partii tekstu na stronie. Tabele bez krawędzi ułatwiają układanie tekstu w kolumnach (chociaż jeśli większe partie tekstu mają być umieszczone w kolumnach, to NIE robi się tego w tabelach).

Jednym ze standardowych zastosowań tabel bez krawędzi jest umieszczenie dwóch napisów na jednym poziomie, przy czym jeden z nich jest wyrównany do lewego marginesu, drugi do prawego. Ilustruje to poniższy rysunek.

Zastosowanie tabeli bez krawędzi


Na powyższym rysunku tabela posiada krawędzie, jednak można je usunąć.
W komórce z lewej strony tekst jest wyrównany do lewej krawędzi, podczas gdy w komórce z prawej strony do prawej krawędzi. W ten sposób w jednej linii można uzyskać różne rodzaje wyrównania. Kolejnym krokiem po utworzeniu tabeli i wpisaniu tekstu powinno być wyłączenie krawędzi w tabeli, krawędź stanie się niewidoczna.

W tym celu należy wyświetlić okno dialogowe Obramowanie i cieniowanie (np. z menu podręcznego dostępnego po kliknięciu w dowolną komórkę tabeli prawym przyciskiem myszki) i kliknąć w przycisk Brak.

Zastosowanie tabeli z wyłaczonymi krawędziami


Efekt końcowy jest pokazany na poniższym rysunku.

Zastosowanie tabeli z wyłączonymi krawędziamiZastosowanie tabel z niewidocznymi krawędziami