PODSTAWY EDYTORÓW TEKSTU - OBSZERNY PODRĘCZNIK

 

Style obrazu

Po wstawieniu obrazu z pliku oraz po kliknięciu w ten obraz na wstążce pojawia się grupa kart Narzędzia obrazów z jedną kartą Formatowanie.

Grupa przycisków Style obrazów umożliwia wybranie stylu prezentacji obrazu w dokumencie.

Wskazywanie różnych ikon stylów powoduje zmianę sposobu prezentacji grafiki, po kliknięciu myszką styl zostaje zaakceptowany. Na przykład po wybraniu stylu Zaokrąglony prostokąt, z odbiciem efekt będzie jak na poniższym rysunku.

Styl Zaokrąglony prostokąt, z odbiciemStyle obrazu