PODSTAWY EDYTORÓW TEKSTU - OBSZERNY PODRĘCZNIKZawijanie tekstu


Standardowo obraz umieszczony jest równo z tekstem, podobnie jak zwykła litera, tzn. po jakimś znaku już wpisanym i przed znakiem następnym. Oczywiście na ogół obraz jest większy od pojedynczej litery, dlatego wysokość bieżącej linii po wstawieniu do niej obrazu zwiększa się znacznie.
Położenie obrazu może być jednak inne. Można wykorzystać tzw. Zawijanie tekstu (zakładka Formatowanie w grupie zakładek Narzędzia obrazów, przycisk Zawijanie tekstu lub przycisk Pozycja). Przy innym niż "równo z tekstem" ustawieniu obraz można przesuwać w dowolne miejsce na stronie.

Różnice między różnymi ustawieniami zawijania tekstu prezentują poniższe rysunki.

Równo z tekstem
Ustawienie Równo z tekstem. Obrazek znajduje się w linii rozpoczynającej się od słów Mauris scelerisque


Góra dół
Ustawienie Góra i dół. Tekst znajduje się powyżej i poniżej obrazka


Ramka
Ustawienie Ramka. Tekst otacza obrazek wokół prostokąta obejmującego obrazek


Przyległe
Ustawienie Przyległe

Na wskroś
Ustawienie Na wskroś


Za tekstem
Ustawienie Za tekstem


Przed tekstem
Ustawienie Przed tekstemZawijanie tekstu