PODSTAWY EDYTORÓW TEKSTU - OBSZERNY PODRĘCZNIK

 

Zmiana rozmiaru i położenia obrazu na stronie

Położenie obrazu na stronie można szybko zmienić, korzystając z przycisku Położenie (Narzędzie obrazów, zakładka Formatowanie). Przykładowe ustawienia widoczne są na poniższych rysunkach.

Położenie obrazu

 

Położenie obrazu


Po kliknięciu we wstawiony obrazek, wokół pojawiają się tzw. uchwyty małe kwadraciki i kółka. Służą one do zmiany rozmiaru obrazka. Wskaźnik myszki nad uchwytem zmienia kształt na podwójną strzałkę, kliknięcie myszką i przeciągnięcie powoduje zmianę rozmiaru (przeskalowanie).

Uchwyty


Kwadratowe uchwyty umożliwiają zmianę rozmiaru w jednym kierunku (np. rozciągnięcie lub zmniejszenie wszerz albo wzwyż), powoduje to zmianę proporcji obrazu.

Okrągłe uchwyty umożliwiają zmianę rozmiaru w dwóch kierunkach, z zachowaniem proporcji długości boków.
Jeden z uchwytów jest zielony, służy on do obracania obrazka. W celu obrócenia należy kliknąć w uchwyt i przeciągnąć myszką. W zależności od kierunku ciągnięcia, obrazek będzie się obracał w prawo lub w lewo. Działanie uchwytów ilustruje poniższa prezentacja.Więcej ustawień związanych z położeniem obrazu na stronie znajduje się w oknie dialogowym Układ zaawansowany w zakładce Położenie obrazu. Okno to można otworzyć po kliknięciu w przycisk Położenie >> Więcej opcji układu.

Więcej opcji układu

Grafika może być powiązana z akapitem, stroną lub znakiem, to znaczy będzie zawsze wyświetlana razem z odpowiednim akapitem, stroną lub znakiem. Aby to osiągnąć, należy użyć odpowiedniego zakotwiczenia. Zakotwiczony obiekt pozostaje w miejscu lub zmienia pozycję podczas modyfikacji dokumentu. Obiekt można zakotwiczyć do akapitu, zaznaczając Przenieś obiekt z tekstem.

Przesuwanie obrazu

Po wskazaniu obrazka i kliknięciu myszką gdzieś poza uchwytami (w środku) można go przesuwać w inne miejsca. Przy standardowym ustawieniu, czyli równo z tekstem, obraz jest umieszczony w tekście podobnie jak zwykła litera, czyli po jakimś znaku i przed innym. W czasie przesuwania kursor myszki wskazuje precyzyjnie miejsce, w które obraz zostanie przesunięty. Standardowe ustawienie sposobu umieszczania obrazu można zmienić, korzystając z możliwości zawijania tekstu. Jest to omówione w kolejnym rozdziale. 

Zmiana rozmiaru i położenia obrazu na stronie