PODSTAWY ARKUSZY KALKULACYJNYCH

Jest to podręcznik omawiający podstawy pracy z arkuszem kalkulacyjnym Calc. Zawiera również wskazówki dotyczące programów Microsoft Excel 2003 i Excel 2007.

Podręcznik jest przeznaczony dla początkujących użytkowników.

 


Przeciąganie formuły

Często w sąsiednich komórkach występują analogicznie działające formuły. W przykładzie liczba przeczytanych książek dla każdej klasy oblicza się poprzez dodanie dwóch komórek znajdujących się po lewej stronie komórki z wynikiem.
Zamiast wielokrotnego wpisywania warto zastosować przeciąganie formuły za pomocą uchwytu wypełnienia.

Aby przeciągnąć formułę, należy umieścić wskaźnik myszki w prawym dolnym rogu komórki tak, by pokazał się uchwyt wypełnienia. Chwytając za uchwyt, należy przeciągnąć wskaźnikiem myszki w kierunku komórek, w których ma znaleźć się formuła.

Kopiowanie formuły poprzez przeciąganie uchwytu wypełnieniaRównie dobrze do kopiowania można stosować mechanizm Schowka (kopiuj wklej).

  


Zadanie

Proszę przeciągnąć formułę z komórki E7 tak, by obliczyły się wyniki dla wszystkich klas.


Przeciąganie formuły