PODSTAWY ARKUSZY KALKULACYJNYCH

Jest to podręcznik omawiający podstawy pracy z arkuszem kalkulacyjnym Calc. Zawiera również wskazówki dotyczące programów Microsoft Excel 2003 i Excel 2007.

Podręcznik jest przeznaczony dla początkujących użytkowników.

 


Podstawowe pojęcia

Arkusz kalkulacyjny to jakby pokratkowana kartka stanowiąca wielką tabelę.
Arkusz składa się z komórek wchodzących w skład kolumn i wierszy.

Do komórek arkusza użytkownik wpisuje dane teksty i liczby oraz formuły obliczeniowe.

Formuły
to wzory pozwalające obliczyć wartość na podstawie zawartości innych komórek. Formuła może zawierać adresy komórek, biorących udział w obliczeniach, operatory matematyczne oraz funkcje.
Funkcje
to zaprojektowane algorytmy, obliczające lub wyszukujące określone wartości (np. średnia, maksimum).

Linie oddzielające kolumny i wiersze to linie siatki.

Przykładowy arkusz - Kosztorys wycieczki Komórki z formułami oznaczono żółtym cieniem

 

Po uruchomieniu programu na ekranie pojawia się skoroszyt (zeszyt).
Skoroszyt to zbiór arkuszy. W nowo otwartym skoroszycie są zazwyczaj trzy czyste arkusze. Skoroszyt zapisywany jest w postaci pliku na dysku.


Podstawowe pojęcia