PODSTAWY ARKUSZY KALKULACYJNYCH

Jest to podręcznik omawiający podstawy pracy z arkuszem kalkulacyjnym Calc. Zawiera również wskazówki dotyczące programów Microsoft Excel 2003 i Excel 2007.

Podręcznik jest przeznaczony dla początkujących użytkowników.

 


Co to są wykresy?

Wykres (diagram) to graficzna prezentacja danych, w której liczbom zapisanym w arkuszu odpowiadają słupki, linie czy wycinki koła.
Zmiana danych w arkuszu powoduje automatycznie odpowiednią zmianę na wykresie.
Wykresy znakomicie ułatwiają interpretację i analizę danych.

Wykresy tworzy się prosto i intuicyjnie. Należy:

  • wpisać do arkusza dane,
  • zaznaczyć dane (niekonieczne, ale zalecane),
  • wybrać odpowiednie polecenie do tworzenia (wstawiania) wykresów i narysować prostokątny obszar, w którym pojawi się wykres.

W programach Calc i Excel 2003 pojawia się kreator wykresów. W czterech kolejnych oknach kreatora dokonuje się ustawień dotyczących wykresu.
W programie Excel 2007 użytkownik może kliknąć na przycisku z wybranym typem wykresu, a wykres pojawi się w arkuszu. (Jest też możliwość wywołania kreatora).

Po wstawieniu wykresu możliwa (i wskazana) jest jego modyfikacja:

  • wykres można przesunąć w inne miejsce, zmienić jego rozmiar,
  • można zmienić niemal wszystkie elementy,
  • można ustawić elementy, do których nie było dostępu w kreatorze.
Przykłady różnych wykresów

 

Tworzenie wykresów w trzech wymienianych programach różni się między sobą.
Dlatego w rozdziale tym skoncentrowano się na ogólnych zasadach, bez omawiania szczegółów konkretnego programu.


Co to są wykresy?