PODSTAWY ARKUSZY KALKULACYJNYCH

 


Wyrównanie w poziomie i w pionie – Okno

Wyrównanie w poziomie i w pionie dostępne jest poprzez okno dialogowe:
Calc menu Format >> Komórki >> zakładka Wyrównanie,
Excel 2003 menu Format >> Komórki >> zakładka Wyrównanie,
Excel 2007 karta Narzędzia główne >> grupa Wyrównanie >> przycisk Uruchom okno dialogowe.

Okno do wyrównywania zawartości komórek


Okno to wygodnie jest wywołać z menu podręcznego.


Wyrównanie w poziomie i w pionie – Okno