PODSTAWY ARKUSZY KALKULACYJNYCH

Jest to podręcznik omawiający podstawy pracy z arkuszem kalkulacyjnym Calc. Zawiera również wskazówki dotyczące programów Microsoft Excel 2003 i Excel 2007.

Podręcznik jest przeznaczony dla początkujących użytkowników.

 


Zadanie 7.4 LICZ.JEŻELI – Cz.2Otwórz plik z danymi do rozdziału 7.
W arkuszu Mundurki 2 wstaw funkcję LICZ.JEŻELI do obliczenia liczby odpowiedzi.

 quiz_html_arkusze_7_ktora_formula_dalaby_13_16_lat


Zadanie 7.4 LICZ.JEŻELI – Cz.2