Encyklopedia Klimatologiczna ESPERE. Skrót od angielskich słów:
ENVIRONMENTAL SCIENCE PUBLISHED FOR EVERYBODY ROUND THE EARTH
ENCYKLOPEDIA ESPERE - menu główne (rozwiń)
Dział: Klimat Miasta. Poziom podstawowy.
dział KLIMAT MIASTA: PODSTAWY - menu (rozwiń)

Ćwiczenie 1: Podział zanieczyszczeń powietrza

Warto znać podział zanieczyszczeń powietrza żeby lepiej zrozumieć rolę człowieka w ich powstawaniu, a także lepiej poznać wzajemne zależności między poszczególnymi zanieczyszczeniami i skutki ich oddziaływania.

Podział zanieczyszczeń powietrza

Autorzy: Anita Bokwa, Michael Seesing, Paweł Jezioro

Zadanie 1

Zaznacz odpowiednie pole aby przypisać dane zanieczyszczenie powietrza do odpowiedniego kryterium. Jeśli nie możesz czegoś jednoznacznie gdzieś przypisać to zaznacz to inną sygnaturą/znakiem.

pochodzenie przemiany rodzaj substancji
naturalne antropo-geniczne pierwotne wtórne aerozole gazy
dwutlenek siarki z pieca opalanego węglem
ozon z pożarów lasów w Indonezji w 1997 r.
(zobacz część "Troposfera", podstawy, część 2)
dym z pożarów lasów w Indonezji w 1997 r.
(zobacz część "Troposfera" j.w.)
tlenek cynku ze ścierania się opon samochodowych
dwutlenek węgla z elektrociepłowni na węgiel z wysokimi kominami
dwutlenek krzemu z erupcji vulkanu Mt. Pinatubo
(zobacz część "Stratosfera", podstawy, część 1)
tlenki azotu ze stacjonarnego generatora energii typu diesel
terpen (lotny węglowodór) wydzielany przez sosnę
dwutlenek siarki z silników autobusów
ozon nad miastem latem
cez 137 z awarii elektrowni jądrowej w Czernobylu (Ukraina) w 1986
kwas siarkowy w chmurach

Zadanie 2

Uzupełnij tabelę własnymi przykładami.

Zadanie 3

Czy możesz jednoznacznie zaklasyfikować wszystkie zanieczyszczenia? Jeśli nie to zastanów się dlaczego i krótko to opisz.

Zadanie 4

Czy koledzy z klasy mieli takie same wątpliwości jak Ty? Poszukajcie wspólnie właściwego rozwiązania.

O tej stronie:
Autorzy: M. Seesing, M. Tausch - Universität Duisburg-Essen, Duisburg / Niemcy
Tłumaczenie na język polski: dr Anita Bokwa - Uniwersytet Jagielloński - Kraków
ostatnia aktualizacja: 2005-03-15

Last modified: Wednesday, 22 June 2022, 2:13 PM