Encyklopedia Klimatologiczna ESPERE. Skrót od angielskich słów:
ENVIRONMENTAL SCIENCE PUBLISHED FOR EVERYBODY ROUND THE EARTH
ENCYKLOPEDIA ESPERE - menu główne (rozwiń)
Dział: Klimat Miasta. Poziom podstawowy.
dział KLIMAT MIASTA: PODSTAWY - menu (rozwiń)

Ćwiczenie 2

Pierwszy eksperyment (E) ma na celu zbadanie czy w Twoim najbliższym otoczeniu występuje zanieczyszczenie pyłowe powietrza. Drugi eksperyment pozwoli udowodnić obecność innego zanieczyszczenia w różnych paliwach. Zadania (Z) pomogą zrozumieć rezultaty eksperymentów.

Do eksperymentów potrzebne są następujące rzeczy:
Uwaga: niektóre substancje używane w czasie eksperymentu oraz niektóre produkty powstałe w czasie eksperymentu E2 są niebezpieczne dla zdrowia! Zachowaj szczególną ostrożność gdy ich używasz!

ilość przedmiot
kilka kubki po jogurcie
taśma klejąca
lupa (mikroskop)
1 wodna pompa próżniowa
1 butelka szklana
1 szklany lejek
tygiel
zapalniczka lub palnik gazowy
kilka węże gumowe
fuksyna
woda
siarka
węgiel brunatny
frakcje ropy naftowej
[F+, Xn, N, S: 12-51/53-65-66-67; R: 9-16-23-24-29-33-61-62]
butan [F+; R: 12; S: 2-9-16]

ćwiczenie drugie - kubek z taśmą

E1

Zamocuj taśmę klejącą na kubku po jogurcie w taki sposób, że strona z klejem znajduje się na górze. Umieść kilka tak przygotowanych kubków w różnych miejscach. Aby uniknąć zabrudzenia pyłem podnoszonym przez wiatr z ziemi w najbliższym otoczeniu umieść kubki 1 m ponad poziomem ziemi. Po pewnym czasie (najlepiej po kilku bezdeszczowych dniach) zbadaj pył zgromadzony na taśmie klejącej pod względem ilości i rozmiaru ziaren.

Z1

Zanotuj wyniki. Zapisz tak dokładnie jak to tylko możliwe gdzie i jak długo znajdowały się kubki.

E2

Zapal niewielką ilość siarki i zassij powstały gaz przy pomocy wodnej pompy próżniowej przez niewielką ilość roztworu fuksyny (0,2 g fuksyny na 100 ml wody. Rozcieńcz roztwór aby miał bardzo jasny czerwony kolor.). Powtórz ten eksperymen z różnymi paliwami np. ropą naftową, węglem brunatnym czy butanem.

Roztwór fuksyny należy wymieniać przy ponownym powtarzaniu eksperymentu.

Zachowaj nienaruszoną próbkę pierwotnego roztworu.

ćwieczenie drugie - aparatura

Z2

Zanotuj swoje obserwacje.

Z3

Istnienie jakiego zanieczyszczenia udowadnia ten eksperyment?

Z4

Produktem spalania jakiego paliwa jest to zanieczyszczenie? Uzasadnij.

O tej stronie:

Autorzy: M. Seesing, M. Tausch - Universität Duisburg-Essen, Duisburg / Niemcy
Tłumaczenie na język polski: Anita Bokwa, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
ostatnia aktualizacja: 2005-03-15

Last modified: Wednesday, 22 June 2022, 2:16 PM