Encyklopedia Klimatologiczna ESPERE. Skrót od angielskich słów:
ENVIRONMENTAL SCIENCE PUBLISHED FOR EVERYBODY ROUND THE EARTH
ENCYKLOPEDIA ESPERE - menu główne (rozwiń)
Dział: Klimat Miasta. Poziom podstawowy.
dział KLIMAT MIASTA: PODSTAWY - menu (rozwiń)

Ćwiczenie 2

Pierwszy eksperyment (E) ma na celu zbadanie czy w Twoim najbliższym otoczeniu występuje zanieczyszczenie pyłowe powietrza. Drugi eksperyment pozwoli udowodnić obecność innego zanieczyszczenia w różnych paliwach. Zadania (Z) pomogą zrozumieć rezultaty eksperymentów.

Do eksperymentów potrzebne są następujące rzeczy:
Uwaga: niektóre substancje używane w czasie eksperymentu oraz niektóre produkty powstałe w czasie eksperymentu E2 są niebezpieczne dla zdrowia! Zachowaj szczególną ostrożność gdy ich używasz!

ilość przedmiot
kilka kubki po jogurcie
taśma klejąca
lupa (mikroskop)
1 wodna pompa próżniowa
1 butelka szklana
1 szklany lejek
tygiel
zapalniczka lub palnik gazowy
kilka węże gumowe
fuksyna
woda
siarka
węgiel brunatny
frakcje ropy naftowej
[F+, Xn, N, S: 12-51/53-65-66-67; R: 9-16-23-24-29-33-61-62]
butan [F+; R: 12; S: 2-9-16]

E1

Zamocuj taśmę klejącą na kubku po jogurcie w taki sposób, że strona z klejem znajduje się na górze. Umieść kilka tak przygotowanych kubków w różnych miejscach. Aby uniknąć zabrudzenia pyłem podnoszonym przez wiatr z ziemi w najbliższym otoczeniu umieść kubki 1 m ponad poziomem ziemi. Po pewnym czasie (najlepiej po kilku bezdeszczowych dniach) zbadaj pył zgromadzony na taśmie klejącej pod względem ilości i rozmiaru ziaren.

Z1

Zanotuj wyniki. Zapisz tak dokładnie jak to tylko możliwe gdzie i jak długo znajdowały się kubki.

E2

Zapal niewielką ilość siarki i zassij powstały gaz przy pomocy wodnej pompy próżniowej przez niewielką ilość roztworu fuksyny (0,2 g fuksyny na 100 ml wody. Rozcieńcz roztwór aby miał bardzo jasny czerwony kolor.). Powtórz ten eksperymen z różnymi paliwami np. ropą naftową, węglem brunatnym czy butanem.

Roztwór fuksyny należy wymieniać przy ponownym powtarzaniu eksperymentu.

Zachowaj nienaruszoną próbkę pierwotnego roztworu.

Z2

Zanotuj swoje obserwacje.

Z3

Istnienie jakiego zanieczyszczenia udowadnia ten eksperyment?

Z4

Produktem spalania jakiego paliwa jest to zanieczyszczenie? Uzasadnij.

O tej stronie:

Autorzy: M. Seesing, M. Tausch - Universität Duisburg-Essen, Duisburg / Niemcy
Tłumaczenie na język polski: Anita Bokwa, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
ostatnia aktualizacja: 2005-03-15

Zuletzt geändert: Mittwoch, 7. März 2018, 14:54