Encyklopedia Klimatologiczna ESPERE. Skrót od angielskich słów:
ENVIRONMENTAL SCIENCE PUBLISHED FOR EVERYBODY ROUND THE EARTH
ENCYKLOPEDIA ESPERE - menu główne (rozwiń)
Dział: Klimat Miasta. Poziom podstawowy.
dział KLIMAT MIASTA: PODSTAWY - menu (rozwiń)

Ćwiczenie 1: Pomiar prędkości wiatru

1. Prędkość wiatru

Wiatr to poziomy ruch powietrza.
Prędkość wiatru opisuje odległość, jaką pokonuje przemieszczajace się powietrze w określonym czasie.

Powszechnie używane jednostki miary prędkości wiatru, to:
- metry na sekundę (m/s),
- kilometry na godzinę (km/h),
- mile na godzinę (mph).

Dodatkowe informacje o prędkości wiatru (wraz z opcją przeliczania jednostek miary prędkości wiatru, na przykład z m/s na km/h) można znaleźć na stronie Islandzkiego Biura Meteorologicznego (Icelandic Meteorological Office): http://www.vedur.is/english/wind_eng.html

Aby ułatwić zrozumienie pojęcia prędkości wiatru wyrażonej m/s, Islandzkie Biuro Meteorologiczne podaje następującą tabelę i diagram:

prędkość wiatru w m/s opis
> 30 skrajnie silny, niebezpieczny wiatr
20-30 bardzo silny wiatr, zalecana ostrożność
10-20 silny wiatr, może utrudniać chodzenie
5-10 łagodny wiatr
< 5 bardzo łagodny wiatr

1. Skala prędkości wiatru

2. Prędkość wiatru w mieście

Chicago ma opinię najbardziej „wietrznego miasta“ w Stanach Zjednoczonych.

1. Sprawdź, jaka jest średnia roczna prędkość wiatru w Chicago!
2. Czy określenie Chicago „wietrznym miastem“ jest słuszne? Przedyskutuj to!
3. Sprawdź, gdzie i kiedy prędkość wiatru była lub ciągle jest niezwykle duża.

Wykorzystaj poniższe linki:
http://www.cityofchicago.org/DPD/ChgoFacts/Climate.html
http://www.aws.com/aws_2001/schools/wx_mania/WNCWeatherManiaNovember 222002.html
http://www.census.gov/pubinfo/www/radio/pa0412.htm
http://classroom.aws.com/main.asp
(Bardzo ciekawy link - możesz zalogować się na serwerze wybranej amerykańskiej szkoły i sprawdzić jaka tam panuje pogoda! Kliknij “Tools” a potem na mapę i znajdziesz przegląd danych o prędkości wiatru, temperaturze itp. w USA. Warto także kliknąć na “meteorology match game” i “extreme weather”!)

3. Doświadczenie
Czy Twoje miasto także jest wietrzne?

Są trzy sposoby pomiaru prędkości wiatru:
- przy pomocy tzw. rękawa - pokazuje on tylko czy prędkość wiatru jest duża czy mała,
- przy pomocy wiatraczka i prostych obliczeń,
- przy pomocy profesjonalnego sprzętu pomiarowego, używanego na stacjach meteorologicznych.

Aby się dowiedzieć czy Twoje miasto można także nazwać "wietrznym miastem" możesz wykonać poniższy eksperyment i obliczyć prędkość wiatru w prosty sposób, w różnych punktach miasta, przy pomocy wiatraczka:

Będziesz potrzebować:
- wiatraczka z zaznaczoną strzałką (patrz rycina obok),
- stopera,
- kartki papieru aby zapisywać pomiary (patrz poniżej)

Cel eksperymentu:
porównanie prędkości wiatru w różnych miejscach w mieście na podstawie liczby pełnych obrotów wiatraczka w znanym czasie

2. Wiatraczek z zaznaczoną strzałką

3. Pomiar prędkości wiatru

a) Ile razy Twój wiatraczek wykonuje pełny obrót w ciągu minuty? Policz jak często strzałka przechodzi przez punkt początkowy w ciągu 60 sekund.

b) Zapisz liczbę obrotów zaobserwowaną w danym miejscu i czasie.

c) Teraz zmień miejsce pomiaru i wykonaj eksperyment ponownie. Które miejsce jest bardziej wietrzne?

Zaczynamy:
Weź ze sobą przygotowany formularz (patrz poniżej) i swoje przyrządy, i zmierz prędkość wiatru w różnych miejscach!

Uwaga:
Porównaj prędkości wiatru na rogach ulic z prędkościami w wąskich lub szerokich ulicach! Co się okaże?

Jeśli w szkole jest prawdziwy wiatromierz (anemometr) to weź go ze sobą i zmierz dokładnie prędkość wiatru!

Doświadczenie: Porównanie prędkości wiatru
Imię i nazwisko: Data:
Godzina: Miejsce: Obroty na minutę: Interpretacja:
8:00 Kensington Road 34 bardziej wietrznie niż w ...

O stronie:

Autorzy: Prof. dr H. Schrettenbrunner / dr Y. Schleicher - University of Nürnberg - Niemcy
Konsultacja dydaktyczna: Julia Heres - University of Nürnberg - Niemcy
Tłumaczenie na język polski: dr Anita Bokwa, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
ostatnia aktualizacja: 15.03.2005

Modifié le: mercredi 22 juin 2022, 09:40