Ćwiczenie 2 Chwasty, choroby i szkodniki

Encyklopedia Klimatologiczna ESPERE. Skrót od angielskich słów:
ENVIRONMENTAL SCIENCE PUBLISHED FOR EVERYBODY ROUND THE EARTH
ENCYKLOPEDIA ESPERE - menu główne (rozwiń)
dział KLIMAT I ROLNICTWO: PODSTAWY - menu (rozwiń)

Zadanie 1

W tekście "Chwasty, choroby i szkodniki" przeczytałeś na temat warunków klimatycznych sprzyjających rozprzestrzenianiu się chorób, chwastów i szkodników.

Zbierz informacje o szkodnikach upraw występujących w regionie, w którym mieszkasz. 
Jeśli w miejscu Twojego zamieszkania działa zrzeszenie rolników zajmujące się m.in. ochroną upraw - poproś ich o więcej informacji na ten temat. Poszukaj w bibliotece lub Internecie informacji o tych szkodnikach upraw.

Możesz też zaplanować wycieczkę do wybranego gospodarstwa rolnego lub spotkanie z rolnikiem, który opowie Ci więcej o lokalnych szkodnikach upraw i metodach walki z nimi.

Warto się zainteresować następującymi zagadnieniami:

- które szkodniki są najbardziej uciążliwe na danym terenie?
- jakie warunki sprzyjają ich rozmnażaniu się, a jakie nie?
- które rośliny atakują?
- jakie szkody powodują?
- jaka ilość szkodników powoduje poważne straty?
- w jaki sposób są zwalczane szkodniki (środki chemiczne i biologiczne)?


Zadanie 2
Eksperyment

Zaobserwuj jak różne rośliny uprawne są niszczone w zależności od ilości danego gatunku szkodnika.

Znajdź na polu osobniki danego szkodnika, np. stonki ziemniaczanej. 

Zasadź w doniczkach rośliny uprawne niszczone przez danego szkodnika (np. ziemniaki). Umieść na nich różne ilości osobników szkodnika. 

Przykryj doniczki siatką aby szkodniki nie uciekły.

Przygotowanie eksperymentu
Zdjęcie: Florian Schäfer

 

Tok postępowania

Umieść różne ilości osobników szkodnika (np. 1, 5 i 10) na poszczególnych roślinach.

Załóż dziennik obserwacji i zapisuj jaki wpływ mają szkodniki na rośliny, zrób zdjęcia!

Co dzieje się z roślinami?
Jak duże są zniszczenia?
Jaka ilość szkodników nie powoduje trwałych uszkodzeń rośliny?

Jakie środki powinien przedsięwziąć rolnik, aby chronić rośliny przed tymi szkodnikami?

 

O tej stronie:

Autor: F. Schäfer - University of Nürnberg - Niemcy
Konsultacja dydaktyczna: Prof. H. Schrettenbrunner, dr Y. Schleicher, J. Heres - University of Nürnberg -
Niemcy ostatnia aktualizacja: 07/01/2004
Tłumaczenie na język polski: dr Anita Bokwa, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Last modified: Thursday, 15 March 2018, 2:23 PM