Ćwiczenie 3 Przykłady z Egiptu i Hiszpanii

Encyklopedia Klimatologiczna ESPERE. Skrót od angielskich słów:
ENVIRONMENTAL SCIENCE PUBLISHED FOR EVERYBODY ROUND THE EARTH
ENCYKLOPEDIA ESPERE - menu główne (rozwiń)
dział KLIMAT I ROLNICTWO: PODSTAWY - menu (rozwiń)

Przykłady z Egiptu i Hiszpanii

Uwaga!

Przed wykonaniem ćwiczenia przeczytaj dwa teksty tematyczne z tej części Encyklopedii ("Przykład: Egipt" i "Przykład: Hiszpania").

1. Systemy nawadniające

Jak wiadomo, rolnictwo w Egipcie ograniczone jest do żyznych terenów w dolinie i delcie Nilu. Te rolnicze tereny muszą być nawadniane prawie bez przerwy. Dlatego w dawnych czasach wody powodziowe Nilu gromadziły się na polach  w sposób niekontrolowany przez ludzi. Natomiast część pól uprawnych w Hiszpanii jest nawadniana przez tzw. drip-irigation (czyli nawadnianie kropelkowe), specjalną formę miejscowego nawadniania. Oznacza to, że woda jest dostarczana do ziemi uprawnej w małych ilościach  za pomocą specjalnego dozownika.

Zadanie

1. Poszukaj w Internecie zdjęć przedstawiających nawadnianie kropelkowe („drip-irrigation”).

2. Następnie porównaj oba systemy nawadniania i rozważ ich zalety i wady.

3. Która technika jest najlepsza dla omawianych krajów?

2. Scenariusze zmian klimatu w Hiszpanii

Zadanie

a) Zajrzyj do swojego atlasu i znajdź główne obszary rolnicze w Hiszpanii oraz informacje o tym co tam jest uprawiane.

Sporządź listę produktów  charakterystycznych dla poszczególnych regionów.

Produkt

Region                                                 

... ...
... ...
... ...
... ...
... ...

 

b) opisz i porównaj krótko cztery scenariusze klimatyczne dla Hiszpanii, przedstawione na mapach poniżej, i wyciągnij wnioski na temat stanu obecnego. Przeczytaj raz jeszcze odpowiedni tekst Encyklopedii.

Jakie widzisz rozwiązania na przyszłość?

Scenariusze klimatyczne dla Hiszpanii.
Źródło: patrz tekst Encyklopedii "Przykład: Hiszpania"

O tej stronie:

Autor: F. Schäfer - University of Nürnberg - Niemcy
Konsultacja dydaktyczna: Prof. H. Schrettenbrunner, dr Y. Schleicher, J. Heres - University of Nürnberg -
Niemcy ostatnia aktualizacja: 07/01/2004
Tłumaczenie na język polski: dr Anita Bokwa, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Last modified: Thursday, 15 March 2018, 2:33 PM