Ćwiczenie 3.1

Encyklopedia Klimatologiczna ESPERE. Skrót od angielskich słów:
ENVIRONMENTAL SCIENCE PUBLISHED FOR EVERYBODY ROUND THE EARTH
ENCYKLOPEDIA ESPERE - menu główne (rozwiń)
Dział: Troposfera. Poziom zaawansowany.
dział TROPOSFERA: ZAAWANSOWANE - menu (rozwiń)

Ozon i jego chemiczne własności

Z 1

Znajdź drugą strukturę rezonansową cząsteczki ozonu.

troposfera

Z 2

Wyjaśnij dlaczego cząsteczka O3 ma charakter dwubiegunowy i porównaj ją z cząsteczką CO2 i cząsteczką H2O.

Z 3

Gdy ozon wchodzi w reakcję z alkenem (ozonoliza), to cząsteczki alkenu ulegają rozbiciu na podwójnym wiązaniu C=C. W rezultacie, na skutek wielu reakcji, tworzą się 2 związki karbonylowe. Zapisz i nazwij produkty ozonolizy

a) 2-butan i

b) 2-metylo-2-butan

Niektóre własności ozonu:

l T b = -112,5° C

l słabo rozpuszcza się w wodzie

l T m = -251,4° C

l rozpuszcza sie np. w CF2Cl2

l µ = 0,49 D

l toksyczny

l niebieskawy kolor

l O2/O3 (w (O3) < 10% stabilny poniżej 100° C

l charakterystyczny zapach

l O3(l), O3(s) mogą doprowadzić do eksplozji

silny czynnik utleniający:

troposfera

przykłady reakcji utleniających z udziałem ozonu

troposfera

Z 4

Czy utlenianie z udziałem ozonu może przebiegać efektywniej przy wysokim czy przy niskim pH? Uzasadnij odpowiedź wykorzystując odpowiednie informacje znajdujące się w ramce powyżej.

Z 5

Jony jodu także mogą ulec utlenieniu przez chlor cząsteczkowy. Zapisz schemat reakcji i wyjaśnij różnice między nia a reakcją nr 1 z ramki powyżej.

Z 6

W kropelkach chmur ozon utlenia kwas siarkowy (dwutlenek siarki rozpuszczony w wodzie). To utlenianie przebiega efektywniej przy wysokich poziomach pH.

  • Omów wyniki.
  • Odnieś się do wyników z zadania 4 (Z 4).

O tej stronie:

Autorzy: M. Seesing, M. Tausch - Universität Duisburg-Essen, Duisburg / Niemcy
Recenzent: Dr Rolf Sander - Max Planck Institute for Chemistry, Moguncja - 2004-05-18
Ostatnia aktualizacja: 2004-06-07
Tłumaczenie na język polski: dr Anita Bokwa, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Modifié le: mercredi 8 juin 2022, 09:56