Ćwiczenie 3: Sezonowy cykl rozwojowy fitoplanktonu

Encyklopedia Klimatologiczna ESPERE. Skrót od angielskich słów:
ENVIRONMENTAL SCIENCE PUBLISHED FOR EVERYBODY ROUND THE EARTH
ENCYKLOPEDIA ESPERE - menu główne (rozwiń)
Dział: Oceany. Poziom podstawowy.
dział OCEANY: PODSTAWOWE - menu (rozwiń)

Ćwiczenie 3: Sezonowy cykl rozwojowy fitoplanktonu

Zadanie

Rycina poniżej ukazuje zmiany w rozwoju fitoplanktonu w ciągu roku. Wpisz pod każdym obrazkiem odpowiednią porę roku i połącz za pomocą strzałki z diagramem!

Zielone kropki na rysunku oznaczają fitoplankton, zaś czarne - składniki odżywcze.

Roczny cykl rozwojowy fitoplanktonu

Roczny cykl rozwojowy fitoplanktonu
Objaśnienia: phytoplankton biomass - biomasa fitoplanktonu, Jan, Feb itd. - styczeń, luty itd.
Autor: Lucinda Spokes, zmodyfikowane przez J. Heres

Ćwiczenie

Spójrz na diagram i przypomnij sobie tekst z Encyklopedii ESPERE pt."Roczny cykl rozwoju fitoplanktonu". Napisz własną analizę na temat:
"Roczny cykl rozwojowy fitoplanktonu: wiosna - lato - jesień -zima"

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

O tej stronie:

Autor: dr Y. Schleicher - University of Nürnberg - Niemcy
Recenzent: dr Lucinda Spokes - UEA, Norwich - Wielka Brytania
Konsultacja dydaktyczna: Prof. dr H. Schrettenbrunner / J. Heres - University of Nürnberg - Niemcy
ostatnia aktualizacja: 07.11.2003
Tłumaczenia na język polski: dr Anita Bokwa, Magdalena Dziarkowska, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
Redakcja techniczna: Damian Banaś, Wojciech Pudło, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Last modified: Tuesday, 21 June 2022, 10:09 AM