Ćwiczenie 1.1

Encyklopedia Klimatologiczna ESPERE. Skrót od angielskich słów:
ENVIRONMENTAL SCIENCE PUBLISHED FOR EVERYBODY ROUND THE EARTH
ENCYKLOPEDIA ESPERE - menu główne (rozwiń)
Dział: Klimat Miasta. Poziom zaawansowany.
dział CZŁOWIEK I KLIMAT: ZAAWANSOWANE - menu (rozwiń)

Ćwiczenie 1

1. Zapoznaj się z wykresem

Rycina poniżej ilustruje zmiany temperatury i stężenia CO2 w powietrzu w ostatnich 400 000 lat.

temperatura i koncentracja CO2

Zmiany temperatury (dolny wykres) i koncentracji CO2 (górny wykres) w ostatnich 400 000 lat; wartości uzyskane dzięki rekonstrukcji na podstawie pomiarów rdzeni lodowych na stacji Wostok na Antarktydzie.
Źródło: UNEP/GRID-Arendal, Norwegia

Opisz tendencje zmian i wahania widoczne na obu wykresach. Czy dostrzegasz coś ciekawego w przebiegu stężenia CO2 w ostatnim okresie?

2. Sprawdź dane dla twojego kraju!

a) Podziel źródła energii przedstawione na diagramie słupkowym na paliwa kopalne albo niekopalne ("alternatywne").

b) Dowiedz się jakie źródła energii są używane w twoim kraju. Podziel je na kopalne i niekopalne źródła energii.

c) Spróbuj wykonać podobny wykres przedstawiający zużycie energii w twoim kraju.

zużycie energii na świecie

Zużycie energii na świecie w 1999 r.
Objaśnienia: oil - ropa naftowa, coal - węgiel, natural gaz - gaz, biomass - biomasa, nuclear power - elektrownie jądrowe, hydro power - elektrownie wodne, renewable - odnawialne źródła energii
Źródło: UNEP/GRID-Arendal, Norwegia

3. Skąd pochodzi energia zużywana w regionie, w którym mieszkasz?

a) Dowiedz się, czy są budynki w pobliżu miejsca twojego zamieszkania, które używają innych źródeł energii niż te, które wymieniłeś w punkcie 2.

b) Napisz o alternatywnych źródłach energii, które mogłyby być używane w regionie, gdzie mieszkasz i w twoim kraju w przyszłości.

elektrownia wiatrowa

Elektrownia wiatrowa
Źródło: National Renewable Energy Laboratory
http://www.nrel.gov/data/pix/

4. Poszukaj informacji w miejscu twojego zamieszkania i w Internecie!

a) Wejdź na stronę znak http://www.climatehotmap.org/. Znajdziesz tam mapę ukazującą zmiany, które mogą zostać wywołane przez efekt cieplarniany w różnych częściach świata. Czy któreś z tych zmian dotyczą twojego kraju?

b) Porozmawiaj z ludźmi dorosłymi (na przykład twoimi dziadkami) o tym, jaki był klimat, kiedy oni byli młodzi. Kiedy kwiaty zakwitały na wiosnę? Jakie były opady śniegu w zimie? Czy oni sądzą, że coś zmieniło się od czasów, gdy byli młodzi?

c) Jakie problemy mogą być związane z odwoływaniem się do pamięci ludzkiej w celu oszacowania zachodzących zmian klimatycznych?

znaki ostrzegawcze globalnego ocieplenia

Mapa przedstawia lokalne skutki globalnego ocieplenia.
Źródło: http://www.climatehotmap.org

O tej stronie:

Autorzy: Ellen K. Henriksen i Camilla Schreiner - University of Oslo - Norwegia
Recenzent: Andreas Tjernshaugen - CICERO (Center for International Climate and Environmental Research) - Oslo - Norway - 2004-01-20
Konsultacja dydaktyczna: Nina Arnesen - Marienlyst school in Oslo - Norwegia - 2004-03-10
ostatnia aktualizacja: 2004-03-27
Tłumaczenie na język polski: mgr Sebastian Wypych, dr Anita Bokwa, Gabriela Brodacka, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Остання зміна: понеділок 27 червень 2022 00:36