Ćwiczenie 1.2

Encyklopedia Klimatologiczna ESPERE. Skrót od angielskich słów:
ENVIRONMENTAL SCIENCE PUBLISHED FOR EVERYBODY ROUND THE EARTH
ENCYKLOPEDIA ESPERE - menu główne (rozwiń)
Dział: Klimat Miasta. Poziom zaawansowany.
dział CZŁOWIEK I KLIMAT: ZAAWANSOWANE - menu (rozwiń)

Ćwiczenie 2

1. Przeanalizuj mapy

a) Popatrz na rycinę poniżej. Pokazuje ona zmiany temperatury podczas ostatnich 100 lat w różnych obszarach świata.

zmiany średniej rocznej temperatury w XX wieku

Zmiany średniej rocznej temperatury w XX wieku. Wielkość kropek zależy od wielkości zmiany (w °C)
Źródło: UNEP/GRID-Arendal, Norwegia

W których obszarach temperatura wzrosła najbardziej? Czy są miejsca, gdzie temperatura spadła? Jakie mogą być konsekwencje największych zmian temperatury (jej wzrostu lub spadku) dla ludzi, którzy żyją na obszarach, gdzie one zachodzą? Dlaczego na mapie są obszary bez symboli - czy wynika to z braku zmian temperatury, czy też może są inne powody?

b) Popatrz na rycinę poniżej. Pokazuje ona zmiany w opadach deszczu i śniegu podczas ostatnich 100 lat w różnych obszarach świata.

zmiany średniej rocznej sumy opadu w XX wieku

Zmiany średniej rocznej sumy opadu w XX wieku. Wielkość kropek zależy od wielkości zmiany (w %)
Źródło: UNEP/GRID-Arendal, Norwegia

Gdzie opady wzrosły najbardziej? A gdzie najbardziej zmalały? Czy obszary te były wilgotne czy też suche przed tą zmianą? Jakie związki dostrzegasz między tą mapą a mapą w podpunkcie a)? Jak myślisz, jakie konsekwencje mogą mieć te zmiany dla obszarów nimi dotkniętych?

2. Eksperyment

Gazy rozpuszczają się w wodzie

Nalej wodę sodową do dwóch probówek. Włóż jedną probówkę do gorącej wody, a drugą do zimnej. Zaobserwuj, co dzieje się w obu probówkach.

Czy możesz wyjaśnić, co zauważyłeś? Czy na podstawie swych obserwacji możesz wyjaśnić, co stanie się z CO2 rozpuszczonym w wodzie morskiej, gdy wzrośnie temperatura wody w oceanach?

eksperyment

Autor ilustracji: Pĺl Kirkeby Hansen, Oslo University College, Norwegia

O tej stronie:

Autorzy: Ellen K. Henriksen i Camilla Schreiner - University of Oslo - Norwegia
Recenzent: Andreas Tjernshaugen - CICERO (Center for International Climate and Environmental Research) - Oslo - Norwegia - 2004-01-20
Konsultacja dydaktyczna: Nina Arnesen - Marienlyst school in Oslo - Norwegia - 2004-03-10
ostatnia aktualizacja: 2004-03-27
Tłumaczenie na język polski: mgr Sebastian Wypych, dr Anita Bokwa, Magdalena Dziarkowska, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Last modified: Monday, 27 June 2022, 12:36 AM