Oppgavesett 2.3

ESPERE klimaleksikon, norsk utgave
ENVIRONMENTAL SCIENCE PUBLISHED FOR EVERYBODY ROUND THE EARTH
ESPERE klimaleksikon
Havet Innføring
Havet Innføring - menuØvelse:

Figuren nedenfor viser hvordan planteplanktonets vekst endrer seg gjennom året. Finn ut hvilken boks som viser hvilken del av syklusen, og prøv å knytte hver av de fire boksene til riktig årstid på hovedfiguren.

De grønne feltene viser plantaplankton, de svarte feltene er næringssalter.

Planteplanktonets periodiske vekstsyklus. Forfatter: Lucinda Spokes, redigert av Julia Heres.

Øvelse:

Se på diagrammet og gå gjennom teksten om planteplanktonets vekst under avsnittet Næringssalter i havet. Skriv ditt eget sammendrag med tittelen" Planteplanktonets periodiske vekstsyklus".

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

.

Om denne siden:
Forfatter: Dr. Yvonne Schleicher - Universitetet i Nürnberg, Nürnberg, Tyskland
Vitenskapelig vurdering: Dr. Lucinda Spokes - School of Environmental Sciences, University of East Anglia, Norwich, U.K.
Pedagogisk vurdering: Dr. Helmut Schrettenbrunner og Julia Heres - Universitetet i Nürnberg, Nürnberg, Tyskland
Oversatt til norsk av Jorunn Gran, CICERO Senter for klimaforskning
Sist oppdatert: 2005-04-25

Last modified: Wednesday, 31 October 2018, 1:14 PM