Oppgavesett 2.4

ESPERE klimaleksikon, norsk utgave
ENVIRONMENTAL SCIENCE PUBLISHED FOR EVERYBODY ROUND THE EARTH
ESPERE klimaleksikon
Havet Innføring
Havet Innføring - menuLes om eutrofiering i kystfarvann i avsnittet Næringssalter i havet en gang til. Les deretter teksten nedenfor.

Mer enn 60 prosent av verdens befolkning lever innenfor en avstand på 100 kilometer fra kysten. Framtidig befolkningsvekst i kystområdene er spådd å være større enn noe annet sted i verden. Vi bruker ikke bare kysten til et sted å bo men også til kommersielle formål som utvinning av mineraler, dumping av avfallsprodukter som kloakk og industriavfall, fiske og turisme. Store befolkninger og mye industri har medført at menneskelig aktivitet har ødelagt naturlige økosystemer.

Et av de største problemene i kystfarvann er de høye nivåene av nitrogen og fosfor som skyldes forurensning som tilføres vannet. Disse forurensningene kommer hovedsakelig fra menneskelig aktivitet og omfatter tilførsel fra landbruk, industri og kjøretøyer. Mange av disse forurensningene kan brukes av planteplankton som næringssalter. For stor tilførsel av næringssalter til kystfarvann kan føre til for stor vekst hos planteplankton. Stor vekst av planteplankton - såkalt algeoppblomstring - kan ha uønskede effekter.

Øvelse:

1. Lag en plakat som beskriver tekten ovenfor. Du kan tegne plakaten alene (eller i en gruppe). Du kan også bruke bilder fra blader eller fra internett.

2. Gjør et internettsøk om næringssalter og problemet med eutrofiering i kystfarvann. Se om du kan finne mer informasjon om eutrofiering i kystfarvann.

Hemera - Big Box of Art

Om denne siden:
Forfatter: Dr. Yvonne Schleicher - Universitetet i Nürnberg, Nürnberg, Tyskland
Vitenskapelig vurdering: Dr. Lucinda Spokes - School of Environmental Sciences, University of East Anglia, Norwich, U.K.
Pedagogisk vurdering: Dr. Helmut Schrettenbrunner og Julia Heres - Universitetet i Nürnberg, Nürnberg, Tyskland
Oversatt til norsk av Jorunn Gran, CICERO Senter for klimaforskning
Sist oppdatert: 2005-04-25

Last modified: Wednesday, 31 October 2018, 1:15 PM