Oppgavesett 3.3

ESPERE klimaleksikon, norsk utgave
ENVIRONMENTAL SCIENCE PUBLISHED FOR EVERYBODY ROUND THE EARTH
ESPERE klimaleksikon
Havet Innføring
Havet Innføring - menu1. Planteplankton

Dimetylsulfid blir produsert av planteplankton og er en viktig gass for klimaet.

Hva er planteplankton?

Coscinodiscus radiatus. Foto: NASA

Oscinodi thalassionema nitzschoides scus.
Foto: NASA

2. Forsterkende tilbakekopling i klimasystemet 
Beskriv en forsterkende tilbakekoblingsmekanisme som involverer metan og eutrofiering.

3. Havet som nitrogenkilde og klimaet
Hvordan kan havet som kilde til nitrogenoksid bli påvirket av klimaendringer, og hvordan påvirker nitrogenoksid de stratosfæriske ozonnivåene?

4. Havets farge

Planteplankton inneholder pigmentstoffet klorofyll som gjør fotosyntesen mulig. Fordi de inneholder klorofyll, er planteplankton viktig for å avgjøre fargen på havet. Høye konsentrasjoner av planteplankton betyr høyere innhold av klorofyll og dette gir havet grønn farge.

Fargeskalaen brukes for å måle kloroyllkonsentrasjon (i mg m-3) fra rommet med instrumenter på satelitter.

Nedenfor er to satelittbilder av havet tatt fra rommet. De ulike fargene i havet representerer ulike konsentrasjoner av planteplankton. Disse teknikkene for satelittmålinger gir oss mulighet til å se på plantelivet i alle havområder.

Bruk skalaen ovenfor til å avgjøre klorofyllkonsentrasjonene i ulike havområder.

Dette satelittfotoet viser havets farge på sommeren (juni-august 1998) på nordlige halvkule. Foto: NASA.

Dette bildet viser oppblomstring av planteplankton midt i Nord-Atlanteren og samtidig svært høye klorofyllnivåer i kystfarvann omkring Nord-Europa. Foto: NASA.

Om denne siden:
Forfattere: Dr. Ellen K. Henriksen og Camilla Schreiner - Universitetet i Oslo, Oslo, Norge
Vitenskapelig vurdering: Dr. Lucinda Spokes - School of Environmental Sciences, University of East Anglia, Norwich, U.K.
Oversatt til norsk av Jorunn Gran, CICERO Senter for klimaforskning
Sist oppdatert: 2005-04-25

Last modified: Wednesday, 31 October 2018, 1:21 PM