Oppgavesett 3.2

ESPERE klimaleksikon, norsk utgave
ENVIRONMENTAL SCIENCE PUBLISHED FOR EVERYBODY ROUND THE EARTH
ESPERE klimaleksikon
Havet fordypning
Havet Fordypning - menu1. Hvordan tar havet opp karbondioksid (CO2)?

Se nærmere på:
Innføring - 1. Havet og klimaet - Opptak av karbondioksid 
Mer om temaet - 3. Gasser fra planteplankton - Gassutveksling mellom lufta og havet

2. Eksperiment

Dette eksperimentet illustrerer hvordan global oppvarming sannsynligvis vil påvirke havets evne til å lagre CO2.

Hell kullsyreholdig vann i to rør. Sett ett rør i en beholder med varmt kranvann og den andre i en beholder med kaldt vann. Se hva som skjer i hvert av rørene.

Bruk observasjonene dine til å forklare hva som sannsynligvis vil skje med CO2 som løses i havet etter hvert som havet varmes opp.

Idé og illustrasjon: Pål Kirkeby Hansen, Universitetet i Oslo , Norge

For å forebygge at karbondioksid fra forbrenning av fossile brensel akkkumuleres i lufta, har man forsøkt å lagre overskudd av CO2 i store, porøse steinkonstrukturer under havet.

Bruk internett for å finne ut hvorvidt disse forsøkene har vært vellykkede, prøv å søke på for eksempel "CO2 storage" OG "sea bed”. Norsk søk: "CO2-lagring" OG "havbunnen”. 

Tror du dette er en god metode for å dempe den økte drivhuseffekten?

Naturgass utvinnes fra havbunnen på Sleipner-feltet i Nordsjøen. CO2 skilles fra gassen og pumpes tilbake til et lag med sandstein. Illustrasjon : Alligator Film/BUG

Om denne siden:
Forfattere: Dr. Ellen K. Henriksen og Camilla Schreiner - Universitetet i Oslo, Oslo, Norge
Vitenskapelig vurdering: Dr. Lucinda Spokes - School of Environmental Sciences, University of East Anglia, Norwich, U.K. 
Oversatt til norsk av Jorunn Gran, CICERO Senter for klimaforskning
Sist oppdatert: 2005-04-29

Last modified: Wednesday, 31 October 2018, 12:43 PM