Oppgavesett 3.3

ESPERE klimaleksikon, norsk utgave
ENVIRONMENTAL SCIENCE PUBLISHED FOR EVERYBODY ROUND THE EARTH
ESPERE klimaleksikon
Havet fordypning
Havet Fordypning - menu1. Eksperiment

Karbondioksid som kommer til havet og reagerer med karbonat som er tilstede, og danner hydrogenkarbonat. Du kan se på denne reaksjonen ved hjelp av et enkelt eksperiment. 
Først finner du et lite glass kalsiumhydroksidløsning fra læreren din. Deretter puster du i glasset med et sugerør. Hva ser du?

Pusten din inneholder CO2 og dette CO2reagerer med løsningen og danner uløselig kalsiumkarbonat:

Pust i et lite glass med kalsiumhydroksidløsning med et sugerør. (Foto: Hetland vgs)

Denne reaksjonen brukes ofte for å vise at COer til stede.

Hvis du fortsetter med å blåse i løsningen, forsvinner den hvite bunnfallet og løsningen blir klar igjen. Dette er hva som skjer når CO2 kommer over i sjøvann:

What do you see? (Photo: Hetland vgs)

2. GAIA og CLAW

Finn ut mer om GAIA- og CLAW-hypotesene.

Bruk leksikon, internett eller vitenskapelig litteratur (læreren din kan hjelpe deg med å finne materiale).

James Lovelock lanserte Gaia-hypotesen. Her foran en statue av den greske gudinnen for Moder Jord. (©Copyright foto EFN - Environmentalists For Nuclear Energy www.ecolo.org)

Om denne siden:
Forfattere: Dr. Ellen K. Henriksen og Camilla Schreiner - Universitetet i Oslo, Norge
Vitenskapelig vurdering: Dr. Lucinda Spokes - Environmental Sciences, University of East Anglia, U.K. 
Oversatt til norsk av Jorunn Gran, CICERO Senter for klimaforskning
Sist oppdatert: 2005-04-29.

Last modified: Wednesday, 31 October 2018, 12:40 PM