Ćwiczenie 1.1

Encyklopedia Klimatologiczna ESPERE. Skrót od angielskich słów:
ENVIRONMENTAL SCIENCE PUBLISHED FOR EVERYBODY ROUND THE EARTH
ENCYKLOPEDIA ESPERE - menu główne (rozwiń)
baner działu stratosfera
dział STRATOSFERA: PODSTAWY - menu (rozwiń)Dzielimy atmosferę na różne warstwy. Jest to ważne ponieważ każda warstwa ma inne właściwości, np. charakter zmian temperatury wraz z wysokością, rodzaj docierającego promieniowania i reakcje chemiczne z tym związane. To ćwiczenie pomoże Ci lepiej poznać naszą atmosferę.

Warstwy atmosfery

© 2003 Seesing, Tausch; Universität-Duisburg-Essen, Duisburg

Atmosfera Ziemi i jej warstwy

Zad. 1.

Wpisz poniższe określenia w odpowiednie miejsca na rysunku powyżej:

mezosfera, troposfera, poziom morza, stratosfera, stratopauza, termosfera, mezopauza, tropopauza

Zad. 2.

Narysuj zasięg warstwy ozonowej wg dwu kryteriów: (uwaga: obie krzywe powinny być widoczne, choć częściowo nachodzą na siebie!)
1. Użyj wartości dotyczących wysokiego stężenia ozonu tak jak to pokazano na rycinie poniżej.
2. Użyj wartości wskazujących na wysoki stosunek zmieszania w odniesieniu do ozonu.

Ozon w warstwie ozonowej chroni nas przed groźnym promieniowaniem UV poprzez pochłanianie go.  Ta część promieniowania jest zamieniana na ciepło.

Zmiana zawartości stężenia ozonu z wysokością

Zmiany zawartości ozonu w powietrzu wraz z wysokością.
Źródło: IUP Bremen

Zad. 3.

Stężenie ozonu (np. µg/m3) i stosunek zmieszania (np.: %, ppm) to dwie różne wartości, które możemy zmierzyć. Który z wykresów jest bardziej podobny do wykresu przedstawiającego zmiany temperatury wraz z wysokością w stratosferze? Uzasadnij krótko swoją odpowiedź uwzględniając występowanie wartości maksymalnych.

O tej stronie:
Autorzy: M. Seesing, M. Tausch - Universität Duisburg-Essen, Duisburg / Niemcy
Recenzent: Dr John Crowley, Max Planck Institute for Chemistry, Moguncja, Niemcy - 2004-05-04
Ostatnia aktualizacja: 2004-05-24
Tłumaczenie na język polski: Dr Anita Bokwa, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
Redakcja techniczna: Kamil Bodziony, Wojciech Pudło, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Last modified: Wednesday, 8 June 2022, 11:34 AM