Ćwiczenie 2.1

Encyklopedia Klimatologiczna ESPERE. Skrót od angielskich słów:
ENVIRONMENTAL SCIENCE PUBLISHED FOR EVERYBODY ROUND THE EARTH
ENCYKLOPEDIA ESPERE - menu główne (rozwiń)
bnaer
dział STRATOSFERA: PODSTAWY - menu (rozwiń)W stratosferze ozon cały czas tworzy się i ulega rozpadowi. Angielski matematyk i geofizyk Sidney Chapman zbadał i opisał ten cykl, dlatego nazwano go jego nazwiskiem.

Animacja poniżej pokazuje cykl Chapmana i jego poszczególne etapy.

Symbole:

ćwiczenie 1 - Atom tlenu

ćwiczenie 2 - Cząsteczka tlenu

ćwiczenie 3 - Ozon

ćwiczenie 4 - Fotony o wysokiej i zróżnicowanej energii (promieniowanie UV)

ćwiczenie 5 - Ciężkie cząsteczki o różnej temperaturze

Zad. 1

Wstaw brakujące słowa w tekście. Te słowa to:

cząsteczka ozonu, cząsteczki ozonu; rozpad ozonu; atom tlenu; atom tlenu; atomy tlenu; atomy tlenu; cząsteczka tlenu; cząsteczka tlenu; cząsteczka tlenu; cząsteczki tlenu; promieniowanie UV; promieniowanie UV; ciepło; ciepło; długośc fali

1.  Krótkofalowe promieniowanie UV o wysokiej energii może rozbić ________________________ na ________________________.

2.  Poprzez "potrójne zderzenie", jeśli  ________________________,  ________________________ i ciężka cząsteczka biorą w nim udział, to tworzy się ________________________ . Ciężka cząsteczka może być cząsteczką pyłu lub inną dużą cząsteczką gazową.

3. Zadaniem ciężkiej cząsteczki jest pochlonięcie  ________________________ , która się uwalnia w czasie tworzenia się ozonu. Dostarcza to stopniowo  ________________________ do otoczenia.

4.  ________________________ może być rozbita przez  ________________________.  ________________________potrzebny do tego nie musi mieć tak dużo energii jak do rozbicia cząsteczki tlenu.  ________________________może być większy. Produktem tego ________________________są ________________________ i _______________________.

5.  Gdy dwa  ________________________zderzają się, to tworzy się ________________________.

schemat

Zad. 2

Objaśnij krótko jaka forma energii jest w stratosferze zamieniana na ciepło w trakcie cyklu Chapmana.

O tej stronie:
Autorzy: M. Seesing, M. Tausch - Universität Duisburg-Essen, Duisburg / Niemcy
Ostatnia aktualizacja: 2004-05-13
Tłumaczenie na język polski: Dr Anita Bokwa, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
Redakcja techniczna: Kamil Bodziony, Wojciech Pudło, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Last modified: Sunday, 3 July 2022, 1:45 PM