Ćwiczenie 2.2

Encyklopedia Klimatologiczna ESPERE. Skrót od angielskich słów:
ENVIRONMENTAL SCIENCE PUBLISHED FOR EVERYBODY ROUND THE EARTH
ENCYKLOPEDIA ESPERE - menu główne (rozwiń)
bnaer
dział STRATOSFERA: PODSTAWY - menu (rozwiń)Ozon jest bardzo ważnym składnikiem stratosfery, gdyż chroni nas przed szkodliwym promieniowaniem słonecznym (UV). Eksperyment (E) pozwoli Ci to lepiej zrozumieć. Rozwiązanie zadań (Z) przybliży Ci zagadnienia związane z oddziaływaniem ozonu w stratosferze.

Przyrządy pokazane na ryc. 1 służą do wytworzenia ozonu z tlenu w podobny sposób jak to ma miejsce w cyklu Chapmana, zachodzącym w stratosferze. Potrzebna jest specjalna lampa.

Wytwarzanie ozonu

Ryc. 1. Wytwarzanie ozonu
A: wyłącznik lampy fluorescencyjnej B: lampa .......... C: reaktor D: tlen E: ozon
© 2003 Seesing, Tausch; Duisburg

Zad. 1

Wyjaśnij krótko dlaczego zwykła lampa/żarówka nie nadaje się do wytwarzania ozonu.

Zad. 2

Uzupełnij nazwę lampy na ryc. 1 o jej cechę charakterystyczną.

Eksperyment:

Aby wykonać eksperyment potrzebny jest pokój, który można całkowicie zaciemnić oraz następujące materiały:

Uwaga: tlen i ozon (a także promieniowanie UV) mogą być szkodliwe dla zdrowia. Zachowaj ostrożność! (Zasłoń reaktor folią aluminiową aby chronić oczy.)

1

przyrząd do wytwarzania ozonu

1

ekran fluorescencyjny lub folia TLC ze składnikiem fluorescencyjnym F254

1

ręczna lampa UV (λ=254 nm)

rury szklane do odprowadzenia ozonu

folia aluminiowa (do zasłonienia, w zależności od tego jakie przyrządy do wytwarzania ozonu są  używane)

Ekran fluorescencyjny

F: ekran fluorescencyjny (λ=254nm)
G: ozon
H: ręczna lampa UV (λ=254nm)
© 2003 Seesing, Tausch; Duisburg

Wytwórz ozon i wypuszczaj go w krótkich odstępach czasu przez szklane rury między ekranem fluorescencyjnym a lampą UV.

Zad. 3

Opisz krótko co widzisz gdy wypuszczasz  ozon w krótkich odstępach ze szklanej rury między ekran fluorescencyjny (λ=254 nm) i lampę UV (λ=254 nm).

Zad. 4

Jaki jest cel tej obserwacji?

Zad. 5

Dlaczego ta cecha jest tak ważna dla życia na Ziemi?

O tej stronie:
Autorzy: M. Seesing, M. Tausch - Universität Duisburg-Essen, Duisburg / Niemcy
Ostatnia aktualizacja: 2004-05-24
Tłumaczenie na język polski: Dr Anita Bokwa, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
Redakcja techniczna: Kamil Bodziony, Wojciech Pudło, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Last modified: Sunday, 3 July 2022, 1:43 PM