Ćwiczenie 2.2

Encyklopedia Klimatologiczna ESPERE. Skrót od angielskich słów:
ENVIRONMENTAL SCIENCE PUBLISHED FOR EVERYBODY ROUND THE EARTH
ENCYKLOPEDIA ESPERE - menu główne (rozwiń)
baner
dział STRATOSFERA: ZAAWANSOWANE - menu (rozwiń)Ozon w stratosferze: powstawanie, występowanie, pochłanianie promieniowania

W stratosferze ozon tworzy się i ulega rozpadowi w tzw. cyklu Chapmana. Zachodzą następujące reakcje:

Reakcja Champana

Ryc. 1. Reakcje w cyklu Chapmana

Zad. 1

Zakreskuj zakres długości fal na ryc. 2a, przy których ozon może powstawać z tlenu.

Zad. 2

Zakreskuj zakres długości fal na ryc. 2a przy których ozon jest prawie jedynym pochłaniaczem UV.

Zakres pochłaniania i rozkład stężenia ozonu

Ryc. 2.
a) zakresy pochłaniania różnych gazów w atmosferze
b) rozkład stężenia ozonu w profilu pionowym
© 2003 Seesing, Tausch; Universität-Duisburg-Essen, Duisburg; [Lit.: G.v.Bünau, T. Wolff: Photochemie]

Zad. 3

Gdzie na ryc. 2b można wskazać najwyższe ciśnienie cząstkowe ozonu p(O3)? Zaznacz ten obszar na ryc. 2b. O ile p(O3) jest większe na tej wysokości niż przy powierzchni ziemi?

Zad. 4

Jaka jest przybliżona grubość warstwy powietrza gdzie p(O3) jest większe niż przy powierzchni ziemi? Zakreskuj ten obszar na ryc. 2b.

Zad. 5

Jak można objaśnić ryc. 2b używając ryc. 2a?

O tej stronie:
Autorzy: M. Seesing, M. Tausch - Universität Duisburg-Essen, Duisburg / Niemcy
Ostatnia aktualizacja: 2004-05-13
Tłumaczenie na język polski: Dr Anita Bokwa, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
Redakcja techniczna: Kamil Bodziony, Wojciech Pudło, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Last modified: Sunday, 3 July 2022, 1:55 PM