Co to jest globalne ocieplenie i czym się różni od efektu cieplarnianego?

Według słownika NOAA jest to:

“An overall increase in world temperatures which may be caused by additional heat being trapped by greenhouse gases.”

czyli:

wzrost średniej temperatury Ziemi, co może być rezultatem dopływu do Ziemi dodatkowego ciepła przechwyconego przez gazy cieplarniane.

Efekt cieplarniany, jak już wiemy, to podniesienie temperatury Ziemi w porównaniu do sytuacji braku gazów cieplarnianych w atmosferze, a globalne ocieplenie to wzrost średniej globalnej temperatury Ziemi, w okresie po rozpoczęciu się rewolucji przemysłowej na świecie, spowodowany (prawdopodobnie) zintensyfikowaniem naturalnego procesu (czyli efektu cieplarnianego) przez działalność człowieka (czyli przez emisję wielkich ilości gazów cieplarnianych do atmosfery).

Globalne ocieplenie to wzrost średniej globalnej temperatury Ziemi. Według Piątego Raportu IPCC z 2013 r. (Climate Change 2013), średnia globalna temperatura powierzchni oceanów i lądów wzrosła w okresie 1901-2012 o około 0,89ºC (ryc. 11). Wzrost temperatury jest prawdopodobnie skutkiem przede wszystkim większego niż przed erą przemysłową promieniowania zwrotnego atmosfery i obecnie szacuje się, że za ten dodatkowy strumień promieniowania zwrotnego w 80% odpowiada dwutlenek węgla emitowany przez człowieka.

Ryc. 11. Odchylenia średniej globalnej temperatury Ziemi w latach 1860-2010 od wartości średniej z okresu 1961-1990 przy uwzględnieniu: a) oddziaływań naturalnych i antropogenicznych, b) tylko oddziaływań naturalnych, c) tylko oddziaływania gazów cieplarnianychObjaśnienia: różne kolory pokazują wyniki badań różnych zespołów badawczych. Na wszystkich rysunkach powtarza się czarna gruba linia, czyli wyniki pomiarów temperatury, natomiast inne linie to wyniki uzyskane za pomocą różnych modeli klimatycznych


Źródło: Climate Change 2013

Last modified: Monday, 15 July 2019, 2:46 PM