Oppgavesett 2.1

1. Ozon: Chapman-modellen

Oppgavesett 1

Ozon dannes og ødelegges i stratosfæren. Den britiske matematikeren og geofysikeren Sidney Chapman undersøkte og beskrev denne syklusen. På grunn av hans arbeid, er syklusen kalt Chapman-modellen.

Flash-animasjonen nedenfor viser Chapman-modellen og alle de viktige trinnene i denne.

Symboler:

oksygenatom

oksygenmolekyl

ozon

fotoner med ulik, høy energi (ultrafiolett stråling)

tunge partikler med ulik temperatur

© 2003 Seesing, Tausch, Universität-Duisburg-Essen, Duisburg

© 2003 Seesing, Tausch, Universität-Duisburg-Essen, Duisburg

  • T1

Føy til ordene som mangler i teksten. Ordene du skal fylle inn, er:

ozonmolekyl, ozonmolekyler, spalting av ozon, oksygenatom, oksygenatom, oksygenatomer, oksygenatomer, oksygenmolekyl, oksygenmolekyl, oksygenmolekyl, oksygenmolekyler, UV-lys, UV-lys, energi, energi, bølgelengde

  1. Høyenergi (kortbølge) UV-lys kan spalte (bryte ned) ________________________ til ________________________.
  2. Dersom et ________________________, et ________________________ og en tung partikkel deltar i en "trippel kollisjon", blir et ________________________ dannet. Den tunge partikkelen kan være en støvpartikkel eller et stort gassmolekyl som for eksempel nitrogengass.
  3. Den tunge partikkelen absorberer ________________________ som blir frigjort ved ozondannelsen. Den avgir etterpå ________________________ langsomt til omgivelsene.
  4. ________________________ kan på samme måte brytes ned av _______________________. ________________________ som er nødvendig for dette trenger ikke så mye energi som det trenger til å bryte ned oksygenmolekyler til oksygenatomer. ________________________ kan være større. Produktene av denne ______________________ er et ______________________ og et _______________________.
  5. Når to ________________________ kolliderer, blir et ________________________dannet.
  • T2

Forklar kort hvilken type energi som blir omgjort til varme i stratosfæren i Chapman-modellen.

Last ned

Animasjon: ChapmanS.swf (59kB)

Klikk med høyre museknapp og velg "lagre som" for å laste ned animasjonen.

Om denne siden:

Forfattere: M. Seesing, M. Tausch - Universität Duisburg-Essen, Duisburg, Tyskland
Oversatt til norsk av Jorunn Gran, CICERO Senter for klimaforskning
Sist oppdatert: 2005-05-09

Last modified: Friday, 22 May 2020, 5:04 PM